האבקה בראי ישראלי

במדור זה מציגים הפרופסורים אמוץ דפני ודיני איזיקביץ' קושיות ופתרונן בקשר למנגנוני האבקה מיוחדים של צמחי הבר בארץ ישראל. בין הנושאים שנדונו זיהוי מאביקים, התאמות מיוחדות לתנאי הסביבה, מוצאם של הצמחים ועוד.

עקבו אחר המדור, שבו הולכים ומתווספים צמחים.


תעלומת הפרגה הצהובה - דיני איזיקוביץ' 


האבקה של סתוונית היורה  - אמוץ דפני  


האבקת רקפת מצויה - דן איזיקוביץ, אמוץ דפני ורחלי שוורץ-צחורהאבקת דודא רפואי - אמוץ דפני ופטר ברנהרדט 


האבקת השקד המצוי - מאת דן איזיקוביץ  


 האבקת הלופית המצויה, מאת דן איזיקוביץ ואמוץ דפני  


האבקת איריס הארגמן. אמוץ דפני, סטלה ווטס וניקו ווריקן


האבקת נזמית לופתת - דף איזוקוביץ'


האבקת לשון-פר סמורה -דן איזיקוביץ ואמוץ דפני 


האבקת צלף קוצני וצלף סיצילי. דן איזיקוביץ ואמוץ דפני


האבקה בפתילת-המדבר הגדולה עדינה משעל, דן איזיקוביץ ואמוץ דפני.


האבקת חבצלת החוף -דן איזיקוביץ ואמוץ דפני   


האבקת נר הלילה החופי - דן איזיקוביץ ואמוץ דפני   


האבקת עירית גדולה -דן איזיקוביץ ואמוץ דפני  
 

האבקת גזר קיפח -דן איזיקוביץ ואמוץ דפני  


האבקת קצח השדה, דן איזיקוביץ ואמוץ דפני 


האבקת הרנוג השיטים,יפתח ואקנין ,דן איזיקוביץ , ואמוץ דפני  


האבקת פיקוס השיקמה- דן איזיקוביץ , ואמוץ דפני  


האבקת חלמונית גדולה- דן איזיקוביץ , ואמוץ דפני  


האבקת חרוב מצוי, אמוץ דפני, דן איזיקוביץ וטליה לוי 


האבקת שרביטן מצוי - אמוץ דפני ודן איזיקוביץ


האבקת נרקיס מצוי  - אמוץ דפני ודן איזיקוביץ


האבקת שיזף מצוי - דן איזיקוביץ ואמוץ דפני 


האבקת כלנית מצויה - אמוץ דפני, דן איזיקוביץ, חגי צהרי וגידי נאמן  


האבקת אזוב מצוי  - אמוץ דפני, רותי בקר ודן איזיקוביץ


האבקת זלזלת הקנוקנות - שחר אלפונטה, אמוץ דפני ודן איזיקוביץ'


האבקת זלזלת הקנוקנות . תומס רודריגז-ריעאנו , אמוץ דפני ודן איזיקוביץגינון חסכוני במים