צמחים בסכנת הכחדה (צמחים "אדומים")

אבדן מגוון המינים הוא חלק מהמשבר האקולוגי החמור שכדור הארץ נתון בו בתקופתנו. מינים רבים הולכים ונכחדים מהעולם, בקצב שלא היה כמותו. לפעילות האדם יש חלק מרכזי בתופעה זאת. לכן ניתן לתכנן פעולות להקטנתה. כל תכנון מסוג זה חייב ראשית לזהות את אותם המינים הנמצאים כיום בסכנת הכחדה, על-מנת שאפשר יהיה לרכז מאמצים ולמנוע את הכחדתם. לאחר זיהוי המינים יש לזהות את הגורמים המעמידים אותם בסכנה ולטפל בהם בכל מקרה לפי אופיו. 413 מיני צמחים מתוך כ 2400 מינים מקומיים בישראל, נמצאים בסכנת הכחדה - (17% מהמינים בארץ) רק 67 מהם מוגנים על פי חוק. 36 מהמינים המופיעים ברשימת הצמחים ה"אדומים" כבר נכחדו. כעת יש לדאוג לא רק לכך שהרשימה לא תגדל, אלא לכך שתצטמצם.
להמשך קריאה...


לחץ על אות וקבל את רשימת הצמחים המתחילים באות זו.

נא להמתין...


גינון חסכוני במים