סגולית הכלאיים
סגל תמים
סווד איצטרובלי
סומקן ענקי
סוף הקרין
סחלב הביצות
סחלב מצוייר
סחלב נקוד
סחלב סורי
סחלב ריחני
סיגל עטוי
סיגל ריחני
סיסן זוני
סם-כלב מזרחי
סמר הפרקים
ספה המים
ספלילה טבורית
סרפד החולה
סתוונית הרמון
סתוונית התשבץ
סתוונית קִצרת עלים
עדעד הגליל
עוזרר חד-גלעיני
עטיינית ארוכה
עטיינית מגובבת
עירית נטויה
עלקת ארצישראלית
עלקת שולץ
ערבז החוף
ערברבה קטנת-פרחים
עריר הלבנון
ערער ארזי
פואת הצבעים
פומה פרסית
פיגמית פור
פיקוס בת-שיקמה
פלומית בובה
פעמונית הדורה
פעמונית צידונית
פרג סיני
פרגה ערבית
פרע אזובי
פרע מחודד
פרע מנוקב
פרע ריחני
פרעושית טיונית
פרקן עשבוני
פשתנית משולשת
פשתנית קטנת-פרחים
פשתנית ריסנית
פשתת החוף
צינורית גלילנית
ציצן פרסי
ציצן קצר
צלבית החוף
צלען הגליל
צלע-שור אשונה
צלע-שור דקיקה
צלף הרמון
צלף רותמי
צפורנית גדולת-שיניים
צפורנית זעירה
צפורנית חופית
צפורנית מצוייצת
צפורנית שרונית
צתרה מדברית
קדד אפיל
קדד דליל
קדד הקרקפות
קדד נאה
קדד סיבר
קדד קצר-שיבולת
קוצן גיארדו
קוצן מכונף
קחוון פלישתי
קחוון קטום-מוצים
קחוון קצר-פירות
קחוון שקוף
קיטה סוככנית
קיצנית אשכולית
קרן-יעל סורית
קרנן טבול