סגל תמים

הדפסה
  Viola pentadactyla שם מדעי
סיגליים
Violaceae
משפחה
5 מס' עלי כותרת
פשוט צורת העלה
תמים שפת העלה
אחר בית גידול
עגול צורת הגבעול
חד-שנתי צורת חיים
חרמון, הרי יהודה, תפוצה בארץ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
עונת הפריחה
בסכנת הכחדה

סגל  תמים
צילום: © שרה גולד   מצפה יאיר , 3-2018
© כל הזכויות שמורות לצלמים ולאתר צמח השדה.

תמונות נוספות:

מידע נוסף

צמח נדיר מאד הגדל בהרי יהודה ובחרמון.

מקורות מידע 
גינון חסכוני בצמחי בר