רשימת מקורות

באתר "צמח השדה" השתדלנו להביא בפני חובבי צמחי ארץ-ישראל תיאורים מפורטים של משפחות הצמחים והמינים השונים. בנוסף על הידע האישי של כותבי הערכים באתר ובראשם מיכה לבנה ז"ל, מבכירי אנשי ידיעת הארץ והבוטניקה בישראל, מושתתים הנתונים גם על מקורות מגוונים - כתובים ומקוונים.

 להלן רשימה של המקורות העיקריים בהם השתמשו כותבי הערכים.

1. דופור-דרור, ז'.מ., הצמחים הפולשים בישראל, הוצאת העמותה לעידוד וקידום שמיראת הטבע במזרח התיכון (ע"ר), ירושלים, 2010
2. דנין, א. בעקבות צמחים, ספר מקוון באתר: http://flora.org.il/books/plant-stories/
3. זהרי, מ., מגדיר חדש לצמחי ישראל, הוצאת עם-עובד, 1986
4. לבנה מ., פרחים במרומי חרמון, הוצאת מסדה, 1981
5. נמליך ח., לכסיקון בוטני, הוצאת דביר, 1982
6. פאהן, א., אנטומיה של הצמח, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1987
7. פיינברון-דותן, נ. ודנין, א., המגדיר לצמחי-בר בארץ ישראל, הוצאת כנה, ירושלים, 1991
8. פרגמן-ספיר, א., פרחי עין גדי וחוף ים המלח – מדריך לצמחי בקע ים המלח, הוצאת העמותה לעידוד וקידום שמיראת הטבע במזרח התיכון (ע"ר), ירושלים, 2008
9. קריספיל, נ., ילקוט הצמחים: צמחי הרפואה והתועלת של ארץ-ישראל- אנציקלופדיה ב-5 כרכים, הוצאת כנה - יערה, ירושלים, 1982-1989
10. רובינוביץ', א., שמות צמחי ארץ-ישראל שנתחדשו או שנתבררו, הוצאת מורי בתי הספר העבריים שבירושלים,ירושלים, תרע"ז
11. שמידע, א.,  לכסיקון מפה, צמחי ישראל – המדריך השלם לצמחים ופרחים בארץ ישראל, מפה הוצאה לאור, 2005
12. שמידע, א. ודרום, ד., מדריך העצים והשיחים בישראל, בית הוצאה כתר, ירושלים, 1992
13. שמידע, א. ודרום, ד., מדריך פרחי הבר בישראל – הצמחייה הים-תיכונית, בית הוצאה כתר, ירושלים, 1986
14. שמידע, א. ודרום, ד., מדריך פרחי הבר בישראל – צמחיית המדבר, בית הוצאה כתר, ירושלים, 2006
15. שמידע, א. ולבנה מ., מגדיר לצמחי חרמון, הוצאת החברה להגנת הטבע / משרד החינוך והתרבות - אגף הנוער - היחידה לידיעת הארץ ולימודי שדה, 1980
16. שמידע, א., ופולק, ג., הספר האדום – צמחים בסכנת הכחדה בישראל, כרך א', הוצאת רשות הטבע והגנים בסיוע המשרד להגנת הסביבה ויד הנדיב, 2007
17. שמידע, א., פולק, ג. ופרגמן-ספיר, א., הספר האדום – צמחים בסכנת הכחדה בישראל, כרך ב', הוצאת רשות הטבע והגנים בסיוע המשרד להגנת הסביבה, 2011

18. האקדמיה ללשון העברית, מילוני בוטניקה, באתר: http://hebrew-terms.huji.ac.il/

19. Clifford, T. & Bostock, P.D., Etymological Dictionary of Grasses, Springer, Berlin, 2007
20. Feinbrun-Dothan, N., Flora Palaestina – Part Three, Ericaceae to Compositae, The Israel Academy of Sciences and Humanities, Jerusalem 1978
21. Feinbrun-Dothan, N., Flora Palaestina – Part Four, Alismatceae to Orchidaceae, The Israel Academy of Sciences and Humanities, Jerusalem 1986
22. Gledhill, D., The Names of Plants, Third edition, Cambridge University Press, UK, 2002
23. Hitchcock, A.S., Manual of the Grasses of the United States, Second Edition, Division of Plant exploration and Introduction, Bureau of Plant Industry, Soils, and Agricultural Engineering, Agricultural Research administration, United States, Washington 1950 
24. Quattrocchi, U., CRC World Dictionary of Plant Names, CRC Press LLC, USA, 2000
25. Schmelzer, G.H., Gurib-Fakim, A. (Eds.), Plant Resources of Tropical Africa (PROTA) - Medicinal Plants, PROTA Foundation, Backhuys Publishers/CTA, Wageningen, Netherlands, 2008
26. Sikula, J., Grasses – A Concise Guide in Colour, Hamlyn, Prague, 1978
27. Zohary, M., Flora Palaestina – Part One, Eqisetaceae to Moringaceae, The Israel Academy of Sciences and Humanities, Jerusalem 1966
28. Zohary, M., Flora Palaestina – Part Two, Platanaceae to Umbelliferae, The Israel Academy of Sciences and Humanities, Jerusalem 1987
29. Euro+Med PlantBase - on-line database for the vascular plants of Europe and the Mediterranean region: http://www.emplantbase.org/home.html
30. Flora of China Website: http://www.efloras.org/flora_page.aspx?flora_id=2
31. Flora of North America Website: http://www.efloras.org/flora_page.aspx?flora_id=1
32. Flora of Pakistan Website: http://www.tropicos.org/Project/Pakistan
33. Flora of Zimbabwe Website: http://www.zimbabweflora.co.zw/
34. JSTOR Global Plants - community-contributed database for plant type specimen images and other foundational materials from the collections of hundreds of herbaria around the world: http://plants.jstor.org/page/global-plants
35. Kew Royal Botanic Garden Website: http://www.kew.org
36. The Linnaean Plant Name Typification Project – Natural History Museum, London, Website: http://www.nhm.ac.uk/research-curation/research/projects/linnaean-typification/
 גינון חסכוני במים  

israelbiz- בניית אתרים