צמחים צופניים - מהפיתוי עד הגנבים

צמחים שאינם מואבקי רוח, זקוקים לסיוע של בעלי-חיים (בעיקר חרקים) לשם העברת האבקה מהאבקנים של פרח אחד אל הצלקת שבראש העלי של פרחים אחרים. להאבקה באמצעות בעלי-חיים יש יתרונות חשובים, בהשוואה להאבקת רוח, היא מכוונת למטרה ומעבירה מספר גרגרי אבקה אל אותה צלקת. בעלי החיים מעבירים את האבקה אל צלקת של פרחים מאותו מין וכך לא מתפזרת אבקה למקומות בהם אין לה כל ערך, שלא כבהאבקת רוח בה הגרגרים נישאים למרחק ורק חלקם הקטן זוכה להגיע לצלקות של פרחים מהמין הנכון. בעוד שבהאבקת רוח הסיכוי הוא שרק גרגר בודד יגיע אל כל צלקת, בעל-חיים מעביר מספר גרגרים יחד ואז יש סיכוי ליצירה של מספר זרעים בפרי שיתפתח מאותו פרח. לכן בפרחים מואבקי רוח אנחנו מוצאים בדרך-כלל רק זרע אחד בכל פרי ואילו בפרחים מואבקי בעלי-חיים אנחנו מוצאים לרוב מספר זרעים בכל פרי.

אבל יש  לזכור שלכל דבר טוב יש מחיר ובעלי-החיים לא מבקרים בפרח על-מנת להאביק אותו אלא על-מנת לאכול את האבקה, שמכילה חלבונים רבים, והיא חומר הזנה מרוכז בעל ערך רב. בין הפרחים נוצרה תחרות על המאביקים ולפרח שמושך יותר מאביקים יש יתרון, בהשוואה לפרחי המינים האחרים. אמצעי המשיכה של בעלי-החיים כוללים, בנוסף לשפע האבקה גם כותרת צבעונית, ריח מושך וצוף.

להמשך קריאה...


לחץ על אות וקבל את רשימת הצמחים המתחילים באות זו.

נא להמתין...


גינון חסכוני במים