סביון אביבי
סביון יפו
סוויניה עדינה
סחלב קדוש
סחלב ריחני
סילון קוצני
סם-כלב מזרחי
סתוונית היורה
עדעד הביצות
עדעד הגליל
עדעד המדבר
עדעד כחול
עדעד מאובק
עדעד רותמי
עיריוני צהוב
עירית גדולה
עכנאי זיפני
עכנאי יהודה
עכנאי מגובב
עכנאי נאה
עפעפית אשונה
עפעפית גדולת-פרחים
עפעפית הקנוקנות
עפעפית יהודה
עפעפית מצרית
עפעפית עגולת-עלים
עפעפית רבת-פרחים
עפעפית שרועה
ערברבה מרובעת
עריר הלבנון
פטל קדוש
פעמונית גפורה
פעמונית אמיתית
פעמונית דמשקאית
פעמונית הדורה
פעמונית החומות
פעמונית הצלצל
פעמונית זיפנית
פעמונית ירושלים
פעמונית כוכבנית
פעמונית משוננת
פעמונית צידונית
פעמונית קטנה
פעמונית קיפחת
פרסטיה מצרית
פרסיון גדול
פרקינסוניה שיכנית
פתילת-המדבר הגדולה
צבר מצוי
צורית בלוטית
צורית ספרדית
צלף סחוסי
צלף קוצני
צלף רותמי
צלף רמון
צנון מצוי
צנון משתלשל
צנון פיגיוני
צפורן הלבנון
צפורן חד-שנתי
צפורן יהודה
צפורן משתלשל
צפורן נקוד
צפורן סיני
צפורן קטן-פרחים
צתרה ורודה
קוצן פשוט
קורטם דק
קורטם מכחיל
קורנית מקורקפת
קיפודן גיירדו
קיפודן מצוי
קיפודן פלישתי
קנרס סורי
קערורית סגולה
קצח השדה
קצח ריסני
קרדמין שעיר
קרדריה מצויה
קריתמון ימי
קרן-יעל סורית