סביון אביבי
סביון יפו
סוויניה עדינה
סחלב קדוש
סחלב ריחני
סילון קוצני
סם-כלב מזרחי
עדעד הביצות
עדעד הגליל
עדעד המדבר
עדעד כחול
עדעד מאובק
עדעד רותמי
עיריוני צהוב
עירית גדולה
עכנאי זיפני
עכנאי יהודה
עכנאי מגובב
עכנאי נאה
פטל קדוש
פרסטיה מצרית
פרסיון גדול
פרקינסוניה שיכנית
פתילת-המדבר הגדולה
צבר מצוי
צורית בלוטית
צורית ספרדית
צלף סחוסי
צלף קוצני
צלף רותמי
צלף רמון
צנון מצוי
צנון משתלשל
צנון פיגיוני
צפורן משתלשל
צתרה ורודה
קורטם דק
קורטם מכחיל
קורנית מקורקפת
קיפודן גיירדו
קיפודן מצוי
קיפודן פלישתי
קנרס סורי
קערורית סגולה
קצח השדה
קצח ריסני
קרדמין שעיר
קרדריה מצויה
קריתמון ימי
קרן-יעל סורית