אביבית בינונית
אביבית זעירה
אגס סורי
אזדרכת מצויה
אזוב מצוי
אזוביון דגול
אזובית המדבר
אזובית הרמון
איסטיס מצוי
איסטיס קטן-פרי
אליסון הסלעים
אליסון חרוטי
אליסון חרמוני
אליסון מצוי
אמיתה קיצית
אנקון פגיוני
אספסת תרבותית
אספרג החורש
ארביס אושה
ארביס אביבי
ארביס נאה
ארביס קווקזי
אריסימון ארגמני
אריסימון מיובל
אריסימון תמים
אשבל ארצישראלי
אשחר ארצישראלי
אשל היאור
אשל הירדן
אשל הכינרת
אשל הפרקים
אשל מרובע
אשל מתנני
אשל סין
אשל קטן-פרחים
אשליל הנגב
בוציץ סוככני
בוקיצה שעירה
בינית המדבר
ביקיה חדודה
בן-חורש רחב עלים
בן-חרדל מצוי
בן-סירה מיובל
בן-שלח מנוצה
בקבוקון מקומט
ברבראה קטנה
בר-גביע חלק
בת-מדבר מצרית
בת-מדבר צרת-עלים
בת-קורנית הערבות
גדילן מצוי
גזר החוף
גזר זהוב
גזר מצוי
גזר קיפח
געדה כרתית
געדה מפושקת
גרגיר הנחלים
גרגריון ערבי
דבקת ירושלים
דו-כנף ריחני
דו-פרית מכורבלת
דו-פרית תמימה
דו-פרק חופי
דו-קרן מדברית
דרבה מחודדת
דרבה משולחפת
דרבונית אביבית
דרדר גדול-פרחים
דרדר הקורים
דרדר מצוי
הדס מצוי
ולריינה איטלקית