אבוטילון הודי
אבוטילון השיח
אבוטילון קהה
אבוטילון תיאופרסטוס
אביבית בינונית
אביבית זעירה
אגס סורי
אזדרכת מצויה
אזוב מצוי
אזוביון דגול
אזובית המדבר
אזובית הרמון
אחיגזר ההרים
איסטיס מצוי
איסטיס קטן-פרי
אליסון הסלעים
אליסון חרוטי
אליסון חרמוני
אליסון מצוי
אלקנת הצבעים
אמיתה גדולה
אמיתה קיצית
אנקון פגיוני
אספסת תרבותית
אספרג החורש
ארביס אושה
ארביס אביבי
ארביס נאה
ארביס קווקזי
ארבע-כנפות מצויות
אריסימון ארגמני
אריסימון מיובל
אריסימון תמים
ארכובית ארץ-ישראלית
ארכובית שבטבטית
אשבל ארץ-ישראלי
אשחר ארץ-ישראלי
אשל היאור
אשל הירדן
אשל הכינרת
אשל הפרקים
אשל מרובע
אשל מתנני
אשל סין
אשל קטן-פרחים
אשליל הנגב
בוציץ סוככני
בוקיצה שעירה
בינית המדבר
ביקיה חדודה
ביקיית כלאיים
בן-חורש גדול
בן-חורש רחב עלים
בן-חרדל מצוי
בן-חרצית צפוף
בן-סירה מיובל
בן-שלח מנוצה
בקבוקון מקומט
ברבראה קטנה
בר-גביע חלק
בת-חלמית שרועה
בת-מדבר מצרית
בת-מדבר צרת-עלים
בת-קורנית הערבות
גדילן מצוי
גזר החוף
גזר זהוב
גזר מצוי
גזר קיפח
געדה כרתית
געדה מפושקת
גרגיר הנחלים
גרגריון ערבי
גרויה שעירה
דבקת ירושלים
דו-כנף ריחני
דו-פרית מכורבלת
דו-פרית תמימה
דו-פרק חופי
דו-קרן מדברית
דרבה מחודדת
דרבה משולחפת
דרבונית אביבית
דרדר גדול-פרחים
דרדר הקורים
דרדר כחול
דרדר מצוי
הדס מצוי
היביסקוס משולש
היביסקוס סגלגל
הרנוג השיטים
ולריינה איטלקית