כדן נאה
כליל החורש
כלך מירוני
כמנון האניס
כפיות שעירות
כרבה ספרדית
כרוב החוף
כרוב השמן
כרוב כרתי
כרוב שחור
כרמלית נאה
כשות השדות
כשות קוטשי
כתמה עבת-שורשים
לבנה רפואי
ליפיה זוחלת
לפתית מצויה
לשון-פר סמורה
לשישית הצבעים
מורטיה מחוספסת
מורטיה מלבינה
מורטיה קטנת-פרחים
מורינגה רותמית
מוריקה מבריקה
מחרוזת משונצת
מחרוזת קשתית
מיאגרון אוזני
מילה סורית
מללנית מצרית
מללנית ערבית
מלקולמיה אפריקנית
מלקולמיה הררית
מלקולמיה חרוקה
מנתור החוף
מנתור המדבר
מנתור מחוספס
מנתור מצוי
מנתור ערבי
מנתור קטן-פרחים
מעוג אפיל
מעוג השיח
מעוג כרתי
מעוג מנוקד
מעוג קיפח
מעריב משתלשל
מצילתיים מצויים
מקור-חסידה גדול
מקור-חסידה מצרי
מרווה דגולה
מרווה משולשת
מרווה ריחנית
מרוות יהודה
מרסיה זעירה
מרסיה יפהפיה
משקפיים חרמוניים
משקפיים מצויים
נורית ירושלים
נפית כפופה
נר-הלילה החופי
נרקיס מצוי