רשימת מקורות

 להלן רשימה של המקורות העיקריים בהם השתמשו כותבי הערכים.

באתר "צמח השדה" השתדלנו להביא בפני חובבי צמחי ארץ-ישראל, בנוסף על הצילומים האיכותיים, גם תיאורים מפורטים של משפחות, סוגי ומיני הצמחים, הכוללים פרטים על מבנה הצמח, סימני זיהוי, בתי גידול ותפוצה, עונות פריחה ומידע נרחב נוסף. בנוסף על הידע האישי של כותבי הערכים באתר ובראשם מיכה לבנה ז"ל, מבכירי אנשי ידיעת הארץ והבוטניקה בישראל, מושתתים הנתונים הרבים האצורים בערכים אלה, מטבע הדברים, גם על מקורות מגוונים - כתובים ומקוונים, שהרי כל חיבור אינו צומח בחלל ריק.

להלן רשימה ממצה של המקורות בהם השתמשו כותבי הערכים.

 

 1. דופור-דרור, ז'.מ., הצמחים הפולשים בישראל, הוצאת העמותה לעידוד וקידום שמיראת הטבע במזרח התיכון (ע"ר), ירושלים, 2010
 2. דנין, א. בעקבות צמחים, ספר מקוון באתר: http://flora.org.il/books/plant-stories/
 3. זהרי, מ., מגדיר חדש לצמחי ישראל, הוצאת עם-עובד, 1986
 4. לבנה מ., פרחים במרומי חרמון, הוצאת מסדה, 1981
 5. נמליך ח., לכסיקון בוטני, הוצאת דביר, 1982
 6. פאהן, א., אנטומיה של הצמח, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1987
 7. פיינברון-דותן, נ. ודנין, א., המגדיר לצמחי-בר בארץ ישראל, הוצאת כנה, ירושלים, 1991
 8. פרגמן-ספיר, א., פרחי עין גדי וחוף ים המלח – מדריך לצמחי בקע ים המלח, הוצאת העמותה לעידוד וקידום שמיראת הטבע במזרח התיכון (ע"ר), ירושלים, 2008
 9. קריספיל, נ., ילקוט הצמחים: צמחי הרפואה והתועלת של ארץ-ישראל- אנציקלופדיה ב-5 כרכים, הוצאת כנה - יערה, ירושלים, 1982-1989
 10. רובינוביץ', א., שמות צמחי ארץ-ישראל שנתחדשו או שנתבררו, הוצאת מורי בתי הספר העבריים שבירושלים,ירושלים, תרע"ז
 11. שמידע, א., לכסיקון מפה, צמחי ישראל – המדריך השלם לצמחים ופרחים בארץ ישראל, מפה הוצאה לאור, 2005
 12. שמידע, א. ודרום, ד., מדריך העצים והשיחים בישראל, בית הוצאה כתר, ירושלים, 1992
 13. שמידע, א. ודרום, ד., מדריך פרחי הבר בישראל – הצמחייה הים-תיכונית, בית הוצאה כתר, ירושלים
 14. שמידע, א. ודרום, ד., מדריך פרחי הבר בישראל – צמחיית המדבר, בית הוצאה כתר, ירושלים, 2006
 15. שמידע, א. ולבנה מ., מגדיר לצמחי חרמון, הוצאת החברה להגנת הטבע / משרד החינוך והתרבות - אגף הנוער - היחידה לידיעת הארץ ולימודי שדה, 1980
 16. שמידע, א., ופולק, ג., הספר האדום – צמחים בסכנת הכחדה בישראל, כרך א', הוצאת רשות הטבע והגנים בסיוע המשרד להגנת הסביבה ויד הנדיב, 2007
 17. שמידע, א., פולק, ג. ופרגמן-ספיר, א., הספר האדום – צמחים בסכנת הכחדה בישראל, כרך ב', הוצאת רשות הטבע והגנים בסיוע המשרד להגנת הסביבה, 2011
 18. האקדמיה ללשון העברית, מילוני בוטניקה, באתר: http://hebrew-terms.huji.ac.il/
 1. Clifford, T. & Bostock, P.D., Etymological Dictionary of Grasses, Springer, Berlin, 2007
 2. Feinbrun-Dothan, N., Flora Palaestina – Part Three, Ericaceae to Compositae, The Israel Academy of Sciences and Humanities, Jerusalem 1978
 3. Feinbrun-Dothan, N., Flora Palaestina – Part Four, Alismatceae to Orchidaceae, The Israel Academy of Sciences and Humanities, Jerusalem 1986
 4. Gledhill, D., The Names of Plants, Third edition, Cambridge University Press, UK, 2002
 5. Hitchcock, A.S., Manual of the Grasses of the United States, Second Edition, Division of Plant exploration and Introduction, Bureau of Plant Industry, Soils, and Agricultural Engineering, Agricultural Research administration, United States, Washington 1950
 6. Quattrocchi, U., CRC World Dictionary of Plant Names, CRC Press LLC, USA, 2000
 7. Schmelzer, G.H., Gurib-Fakim, A. (Eds.), Plant Resources of Tropical Africa (PROTA) - Medicinal Plants, PROTA Foundation, Backhuys Publishers/CTA, Wageningen, Netherlands, 2008
 8. Sikula, J., Grasses – A Concise Guide in Colour, Hamlyn, Prague, 1978
 9. Zohary, M., Flora Palaestina – Part One, Eqisetaceae to Moringaceae, The Israel Academy of Sciences and Humanities, Jerusalem 1966
 10. Zohary, M., Flora Palaestina – Part Two, Platanaceae to Umbelliferae, The Israel Academy of Sciences and Humanities, Jerusalem 1987
 11. Euro+Med PlantBase - on-line database for the vascular plants of Europe and the Mediterranean region: http://www.emplantbase.org/home.html
 12. Flora of China Website: http://www.efloras.org/flora_page.aspx?flora_id=2
 13. Flora of North America Website: http://www.efloras.org/flora_page.aspx?flora_id=1
 14. Flora of Pakistan Website: http://www.tropicos.org/Project/Pakistan
 15. Flora of Zimbabwe Website: http://www.zimbabweflora.co.zw/
 16. JSTOR Global Plants - community-contributed database for plant type specimen images and other foundational materials from the collections of hundreds of herbaria around the world: http://plants.jstor.org/page/global-plants
 17. Kew Royal Botanic Garden Website: http://www.kew.org
 18. The Linnaean Plant Name Typification Project - Natural History Museum, London, Website: http://www.nhm.ac.uk/research-curation/research/projects/linnaean-typification/
 19. The Plant List - a working list of all known plant species, Collaboration between the Royal Botanic Gardens, Kew and Missouri Botanical Garden Website: http://www.theplantlist.org/1/
 20. Tropicos - Missouri Botanical Garden Website: http://www.tropicos.org

מקורות בנושא טחבים:

   1. Australian Bryophyte website, Australian National Botanic Gardens and Centre for Australian National Biodiversity Research, Canberra: https://www.anbg.gov.au/bryophyte/
   2. Bilewsky, F. 1965.The Moss Flora of Israel. Nova Hedwigia 9: 335-434.
   3. Bischler-Causse, H., Gradstein, S.R., Jovet-Ast, S., Long D.G. and Salazar A.N. 2005. Marchantiidae. Flora Neotropica Vol. 97, pp. 1-262
   4. Blockeel, T. (2013). A preliminary review of the genus Oxystegus in Britain and Ireland. Field Bryology, Vol. 110, pp. 5-11
   5. British Bryological Soceiety, BBS Field Guide online pages:http://rbg-web2.rbge.org.uk/bbs/Activities/BBSFGspac.htm
   6. Crandall-Stotler, B., Stotler, R.E. & Long, D.G. (2009). Phylogeny and classification of the Marchantiophyta. Edinburgh Journal of Botany, Vol. 66, pp. 155-198
   7. Duff, R.J., Villarreal, J.C., Cargil, D.C. & Renzaglia, K.S. (2007).Progress and Challenges toward Developing a Phylogeny and Classification of the Hornworts. The Bryologist, Vol. 110, pp. 214-243
   8. Glime, Janice M. (2007). Bryophyte Ecology. Ebook sponsored by Michigan Technological University and the International Association of Bryologists: http://www.bryoecol.mtu.edu/
   9. Goffinet, B & Buck, WR. (2004). Systematics of the Bryophyta (mosses): from molecules to a revised classification, pp 205-239 in Goffinet, B; Hollowell, V & Magill, R. (eds), Molecular Systematics of Bryophytes, Missouri Botanical Garden Press, St. Louis. (=Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden, volume 98)
   10. Haig, D. (2012). Filial mistletoes: the functional morphology of moss sporophytes. Annals of Botany, Vol. 111, pp. 337–345
   11. Heyn, C. & Herrnstadt, I. (Eds.). (2004). Flora Palaestina - The Bryophyte Flora of Israel and Adjacent Regions. The Israel Academy of sciences and Humanities
   12. Jimenez, J.A., Ros, R.M., Cano, M.J. & Guerra, J. (2005). A new evaluation of the genus Trichostomopsis (Pottiaceae, Bryophyta). Botanical Journal of the Linnean Society, Vol. 147, pp. 117-127
   13. Meagher, D. 2008. An Etymology of Australian Bryophyte Genera. 1 - Liverworts and Hornworts. Fieldiana Botany. Vol. 47, pp. 257-269
   14. Meagher, D. 2011. An Etymology of Australian Bryophyte Genera. 2 - Mosses. Muelleria. Vol. 29, pp. 33-61
   15. Starr, C., Taggart, R., Evers, C. & Starr, L. 2016. Biology: The unity and diversity of life, Fourteenth Edition, p. 360. Cangage Learning, Boston, USA
   16. Söderström , L. et al. (2016). World checklist of hornworts and liverworts. PhytoKeys, Vol. 59, pp. 1-828
   17. Swissbryophytes, The mosses of Switzeland website: http://www.swissbryophytes.ch/index.php/de/
   18. The Bryophyte Website of the Southern Illinois University: http://bryophytes.plant.siu.edu/index.html
   19. בילבסקי, פ. (1963). מבוא לטחבים בישראל. הוצאת המחבר

 גינון חסכוני במים