ארבעת המינים

"בחמישה עשר יום לחודש השביעי, (חג הסוכות) באספכם את-תבואת הארץ, תחוגו את חג- ה' שבעת ימים... ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עף הדר, כפת תמרים, וענף עץ-עבות וערבע נחל, ושמחתם לפני ה' אלוהיכם שבעת ימים." (ויקרא כ"ג, כט'-מ') פרשנויות רבות ומדרשים שונים מאירים צדדים שונים של ארבעת המינים באור סימלי ועממי. הרמב"ם במורה נבוכים קורא למדרשים הללו- דברי פיוט ו "מליצת השיר" . הרמב"ם רואה אותם כמסמלי זיכרון המעבר ההסטורי מן המדבר להתנחלות בארץ. נגה הראובני בספרו "טבע ונוף במורשת ישראל, מוצא בארבעת המינים סמלים ופרשנויות נוספות כמו: ארבעת המינים ככיסופים לגאולה, האתרוג כסמל הפוריות, הלולב- סמל הניצחון, ההדס- סמל ההצלחה ונצחיות החיים, והערבה- סמל התלות במים.
להמשך קריאה...
אתרוג אתרוג
"ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפת תמרים, ענף עץ עבות וערבי נחל ושמחתם לפני ה' אלוקיכם" הדר - מלשון דירה, שדר באילן משנה לשנה, כלומר אין עונה לאתרוג ובכל השנה הוא מצוי על העץ, טעם אחר הדר - מלשון הדור ויופי, האתרוג מצטיין במבנה מיוחד האומר כבוד וחשיבות.
לולב לולב
כפות תמרים - למרות שנכתב בלשון רבים - כפות. מסרת ביד חכמים כי הכוונה לאותו ענף בראש הדקל טרם שנפרדו העלים.
התמר הוא מלך באילנות. המילה לו-לב מתחלקת, לתמר יש לב אחד. בעוד שאר האילנות יש בהם לבבות רבים (מקום פיצול וגדילת הענפים) כך לנו יש לב אחד לאבינו שבשמים.
הדס הדס
ענף עץ עבות - הכוונה להדס שהוא מעובה בעלים, כלומר שהעלים שלו רצופים ומכסים את הקנה -אלו ההדסים המשולשים.
ההדס: סמל ההצלחה ונצחיות החיים. "הרואה הדס בחלום נכסיו מצליחין לו. ואם אין לו נכסים- ירושה נופלת לו ממקום אחר" (ברכות נ"ז, א)
ערבה ערבה
ערבי נחל -ערבות הגדלות בד"כ על שפת הנחל, אך גם אלו הגדלות בחצרות הבתים ראויות למצווה. תנו רבנן:  "ערבי נחל איזוהי ערבה ואיזוהו צפצפה?- ערבה קנה שלה אדום ועלה שלה משוך ופיה חלק. צפצפה: קנה שלה לבן ועלה שלה עגול ופיה דומה למגל. (סוכה, דף לג עב')
גינון חסכוני במים