תמר מצוי

הדפסה
  Phoenix dactylifera שם מדעי
  Date Palm Common name
נַחלֶה, תַמר שם ערבי
  نخيل, نخيل البلح أللّغة آلعربيّة
דקליים
Arecaceae
משפחה
סרגלי צורת העלה
עגול צורת הגבעול
עץ צורת חיים
עמקים, כרמל, הרי שומרון, מדבר שומרון, הרי יהודה, מדבר יהודה ובקעת ים המלח, עין גדי, נגב צפוני, נגב והרי אילת, ערבה, בקעת הירדן, תפוצה בארץ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
עונת הפריחה
צמח מוגן תבלין ו/או צמח מאכל משמש לרפואה אלרגני

תמר מצוי
צילום: © שרה גולד   רביבים, דצמבר
© כל הזכויות שמורות לצלמים ולאתר צמח השדה.

תמונות נוספות:

מידע נוסף

העץ מתורבת, אך הוא גדל בר במעיינות ובמקומות שבהם מי תהום גבוהים- בערבה, באגן ים המלח ובעמק הירדן התחתון- כיוון שזקוק לחום ומים. הגזע עטוף בסיבי עלים ישנים, ונושא בראשו "כפות", שהן בעצם עלים ארוכים. שזרת העלה נושאת משני צדיה עלעלים ירוקים, צרים ומחודדים.
מקור הצמח מ מזרח התיכון ומדרום מערב אסיה.
צמח דו-ביתי ירוק-עד. גזעו זקוף וגובהו 10 – 20 מ'. עובי הקורה אינו משתנה כל שנותיו.
ממדי רוחבה נקבעים בקרבת קודקוד הצמיחה.
העלים: מורכבים ומנוצים, כפות שאורכן מגיע עד 2 – 3 מ' העלעלים דמויי איזמל, מחודדים בראשם.
מדי שנה מצמיחה הקורה באמירה קבוצה חדשה של עלים מסורגים, אך הם סמוכים כל כך זה לזה כאילו הם ערוכים בדורים.
העלים החדשים והסגורים משמשים כלולבים במצוות ארבעת המינים הנהוגה בסוכות.
עם הופעת העלים החדשים נושרים העלים הישנים מן הקורה בהשאירם את סנסניהם (הנדן בבסיס הכותרת) עליה.
הפריחה בחודשים אפריל-מאי. התפרחת היא מכבד, והפרחים צמודים לסנסינים (ענפים) של המכבד. הפרי הוא ענבה שציפתה בשרנית ומתוקה. מועד האיסוף- אוגוסט-דצמבר
עם גידולם של ענפי המכבד, נפתח המתחל והמכבדים הגדולים נגלים לעין.
הפרחים: בני 6 עלי עטיף, הפרחים הזכריים בני 6 אבקנים, והנקביים בעלי עלי העשוי 3 עלי שחלה. (האבקה נעשית באמצעות הרוח).
איסוף תמרים קרוי גדיד.
צמחונים וטבעונים מקפידים לאכול תוצרי תמרים. הפרי משמש למאכל טרי ומשומר(יבש)או בצורת סילאן(סירופ תמרים למאכל ולבישול). לתמרים אחוז גבוה של אשלגן, ברזל ויטמין בי.
כתב אודי מיכליס

מקורות מידע

הצמח במקורות

התמר שהינו אחד משבעת המינים, והענף הצעיר שבו- "הלולב" - מארבעת המינים, נחשב לעץ אציל.
"צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה"...(תהילים צ"ב יג')
בתקופה העתיקה היו מטעים גדולים של תמרים באזור ים המלח ובאזורי הגליל התחתון.אף בזמן התלמוד הרבו לעסוק בגידול תמר. על כך אנו לומדים ממונחים תלמודיים קיימים גם היום, בכל הקשור בגידול דקלים.למשל: יד אשכול, סנסינים - אלו גבעולים ארוכים הנושאים לאורכם את הפירות.
אחרי כיבוש ארץ ישראל על ידי הממלוכים הושחתו רבים מהמטעים,ורק במאה ה-י"ט החלו שוב בגידול מסחרי של תמרים.
התמר ומוצריו מוזכרים עשרות פעמים במקורות ישראל, חלקם כמטפורות.
בעניין הביכורים נאמר: "אין מביאים ביכורים תמרים, חוץ מן התמרים שביריחו" (תוספתא ביכורים, א'ה')
כנראה שביריחו היו הפירות הטריים משובחים ביותר.
לקיום מצוות ארבעת המינים:
נוטלים עלה סגור ממרכז העץ. יש להקפיד שהעלה האמצעי איננו מפוצל, אלא סגור לפחות עד אמצעו ובאורך של לפחות 40 ס"מ. אסור שהלולב יהיה יבש וגם לא מפוצל, עדיף שיהיה זקוף ככל האפשר.

קישורים


 
גינון חסכוני בצמחי בר