רוזמרין רפואי
רותם המדבר
ריקציה רחבת-תלם
רכפה גדולה
רכפה לבנה
רכפה מזרחית
רכפה קטנת-פרחים
רכפתן מדברי
רשתון השדות
שברק מצוי
שושן צחור
שושנת-יריחו אמיתית
שחליים גבוהים
שחליים דוקרניים
שחליים עדינים
שחליים קוצניים
שחליים שרועים
שחליים תרבותיים
שחליל מכופל
שחליל שרוע
שיזף השיח
שיזף מצוי
שיח-אברהם מצוי
שיטה מלבינה
שיטה סלילנית
שילטה צרת-עלים
שלח הערבות
שלח מאונקל
שלח ספרדי
שלחלח האלה
שלמון יפואי
שלמון סורי
שנית גדולה
שנית מתפתלת
שנס המדבר
שקד מצוי
שקד קטן-עלים
תגית מצויה
תגית קייצית
תודרה דמשקאית
תודרה מזרחית
תודרה מעובה
תודרה מצוייצת
תודרה סיגית
תודרה רפואית
תודרנית לבנה
תלתן הפוך
תלתן בלאנש
תלתן בלוטי
תלתן דו-גוני
תלתן דוקרני
תלתן הארגמן
תלתן הביצות
תלתן הנביאים
תלתן הקצף
תלתן ווילוב
תלתן זוחל
תלתן חקלאי
תלתן כוכבני
תלתן סלמוני
תלתן תריסני
תריסנית מלולה
תריסנית שיכנית