שחליים תרבותיים

הדפסה
  Lepidium sativum שם מדעי
רשאד שם ערבי
מצליבים
Brassicaceae
משפחה
4 מס' עלי כותרת
מחולק לאונות צורת העלה
תמים שפת העלה
אחר בית גידול
עגול צורת הגבעול
חד-שנתי צורת חיים
גליל, הרי יהודה, שרון, שפלה, תפוצה בארץ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
עונת הפריחה
תבלין ו/או צמח מאכל צמח מיובא צופני

שחליים  תרבותיים
צילום: © יהודה מרטה   מחצבה ליד נשר , 4-2015
© כל הזכויות שמורות לצלמים ולאתר צמח השדה.

תמונות נוספות:

מידע נוסף

הצמח נמצא  במחצבת  " ק"מ 4.5 "  היכן שנמצא פרט של שחליים תרבותיים נמצאת בין הצ'ק פוסט ונשר .
זהו צמח תבלין המכונה  " רשאד ",  מגדלים אותו בתרבות וכפליט תרבות הוא נדיר מאד. בפעם הקודת מצאתיו כפליט תרבות בשנות השמונים בקרית אתא . 
הצמח הוא פליט תרבות
(יהודה מרטה)

 


מקורות מידע

הצמח במקורות

בעבר היו משספר שימושים לשחליים :
למאכל (עלים וזרעים ) ולמרפא
הצמח מופיע מספר פעמים במקורות
"דאמר רב יהודה אמר רב אסי: ששים רבוא עיירות היו לו לינאי המלך בהר המלך, וכל אחת ואחת היו בה כיוצאי מצרים, חוץ משלש שהיו בהן כפלים כיוצאי מצרים, אלו הן: כפר ביש, כפר שיחליים, כפר דכריא. ..... כפר שיחליים, שהיתה פרנסתן מן שחליים;"  (גיטין, נז ע"א).

על השימוש בזרעים טחונים כתבלין אנו לומדים בתוספתא: "שחלים שטרפן מערב שבת נותן לתוכן חמץ ושמן” (שבת יד, י"ג) וכך גם בגמרא בשבת (קמ ע"א): "שחליים ששחקן מערב שבת, למחר - נותן לתוכן שמן וחומץ, וממשיך לתוכן אמיתא, ולא יטרוף אלא מערב וכו". ברור שאין הכוונה להכנת תרופה כמתואר בסוגיה אלא למזון שהרי הדבר אסור בשבת. ( מתוך פורטל הדף היומי )

קישורים


 
גינון חסכוני בצמחי בר