הצמח נמצא  במחצבת  " ק"מ 4.5 "  היכן שנמצא פרט של שחליים תרבותיים נמצאת בין הצ'ק פוסט ונשר .
זהו צמח תבלין המכונה  " רשאד ",  מגדלים אותו בתרבות וכפליט תרבות הוא נדיר מאד. בפעם הקודת מצאתיו כפליט תרבות בשנות השמונים בקרית אתא . 
הצמח הוא פליט תרבות
(יהודה מרטה)עודכן