כדורן ענף
כדרורית המים
כלך דו-דורי
כלך דנין
כף-חתול זוחלת
כף-חתול שרועה
כף-עוף מנוצה
כף-צפרדע לחכית
כרבה מזרחית
כרוב כרתי
כריך חד
כריך נמוך
כריך שעיר
כרכום גייארדו תת-מין חופי
כרכום דמשקאי
כרכום החרמון
כרכום החרמון תת-מין ישראלי
כשות גס
כתריים אדמדמים
לוטוס אילתי
לוטוס קרח
לועית ארוכת גביע
לוענית גדולת עלים
לוענית יריחו
לחך הודי
ליסאה סורית
לפופית החיצים
לשון-אפעה קטנה
לשון-אפעה רבת-עלים
לשון-פר מזרחית
לשון-שור נגבית
לשישית מקומטת
לשנן בובה
מגלית מצרית
מגסטומה זעירה
מורינגה רותמית
מושיובית הגליל
מחומש לולייני
מחרוזת קשתית
מיאגרון אוזני
מילה סורית
מימון הצפרדעים
מישויה פעמונית
מכבד הביצות
מלוכיה משולשת
מלחית הבורית
מלפפון משולש
מניפנית גרוזית
מנכיה עדינה
מנתור ערבי
מסרק ארצישראלי
מסרק כוכבי
מעלה-עשן מדברי
מקור-חסידה תמים
מרואה עבת-עלים
מרווה רחבת-גביע
מרווה שסועה
מרוות אייג
מרוות החפים
מרוות הפטל
מרונית סרגלית
מרסיה זעירה
מרסיליאה זעירה
מתקה טובענית
נאדיד המים
נאדיד עדין
נהרונית מסולסלת
נופר צהוב
נורית ארסית
נורית כדורית
נורית נימית
נורית קושטא
נזמית הכתמים
נטופית רפואית
ניל מכסיף
נימפאה לבנה
נימפאה תכולה
ניסמנית קיפחת
ניסנית מיובלת
נענת המים
נעצוצית סבוכה
נץ-חלב הרודיון
נץ-חלב חום
נץ-חלב שטוח-עלים
נרקיס סתווי