מרסיליאה זעירה

הדפסה
  Marsilea minuta שם מדעי
מרסיליים
Marsileaceae
משפחה
מורכב צורת העלה
תמים שפת העלה
נחלים וביצות בית גידול
עגול צורת הגבעול
שרכים צורת חיים
עמק ירדן עליון, תפוצה בארץ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
עונת הפריחה
בסכנת הכחדה

מרסיליאה זעירה
צילום: © שרה גולד   גן בוטני, נובמבר
© כל הזכויות שמורות לצלמים ולאתר צמח השדה.

תמונות נוספות:

מידע נוסף

מרסיליה זעירה היא שרך רב-שנתי קטן של ביצות. המין נדיר ביותר בארץ, למעשה נכחד בבתי-גידול טבעיים, הושב בהצלחה לשמורות ומפלטים. בתוך הבוץ מפתח הצמח קנה-שורש דק, ארוך וזוחל. ממנו יוצא עלה על עוקץ ארוך. בראשו, מעל פני המים, נישאת פטוטרת מחולקת–מאוצבעת ל-4 עלעלים משולשים בבסיסם ומעוגלים בראשם, מזכירים עלה תלתן. העלה גלול בראשו בעודו בניצן.
מרסיליה זעירה מבשילה נבגים בקיץ. בבסיסי הפטוטרות מתפתחים גופי-פרי (ספורוקרפים) אליפסיים הנישאים על עוקצים ארוכים, ובהם מנבגים. המנבגים ערוכים במקבצים, 5 בכל צד של גוף-הפרי.
מרסיליה זעירה גדלה באחו לח ובביצות רדודות. היא נרשמה בעבר בחולה, ואחרי ייבוש החולה נותרה בגינות אקלום של אילן טל, עתאי יפה ושאולי בקרמן. משם אוקלמה על-ידי עזרא יסעור באגמון החולה ובשמורת החולה ונקלטה שם היטב.
תפוצתה העולמית נרחבת במקווי-מים מהאזור הטרופי ועד לצפון הרחוק. המין יחיד במשפחתו בארץ.

כתב מייק לבנה

מקורות מידע


קישורים


 
גינון חסכוני בצמחי בר