מרסיליה זעירה היא שרך רב-שנתי קטן של ביצות. המין נדיר ביותר בארץ, למעשה נכחד בבתי-גידול טבעיים, הושב בהצלחה לשמורות ומפלטים. בתוך הבוץ מפתח הצמח קנה-שורש דק, ארוך וזוחל. ממנו יוצא עלה על עוקץ ארוך. בראשו, מעל פני המים, נישאת פטוטרת מחולקת–מאוצבעת ל-4 עלעלים משולשים בבסיסם ומעוגלים בראשם, מזכירים עלה תלתן. העלה גלול בראשו בעודו בניצן.
מרסיליה זעירה מבשילה נבגים בקיץ. בבסיסי הפטוטרות מתפתחים גופי-פרי (ספורוקרפים) אליפסיים הנישאים על עוקצים ארוכים, ובהם מנבגים. המנבגים ערוכים במקבצים, 5 בכל צד של גוף-הפרי.
מרסיליה זעירה גדלה באחו לח ובביצות רדודות. היא נרשמה בעבר בחולה, ואחרי ייבוש החולה נותרה בגינות אקלום של אילן טל, עתאי יפה ושאולי בקרמן. משם אוקלמה על-ידי עזרא יסעור באגמון החולה ובשמורת החולה ונקלטה שם היטב.
תפוצתה העולמית נרחבת במקווי-מים מהאזור הטרופי ועד לצפון הרחוק. המין יחיד במשפחתו בארץ.

כתב מייק לבנה

עודכן