רומוליאה זעירה
רופיית הים
ריבס המדבר
רכפה כרסנית
רצועית הגליל
רקפת יוונית
שביט הודי-חבשי
שברק ססגוני
שום דרומי
שום הגלגל
שום הגליל
שום החורשים
שום הפטמות
שום לבן-קליפות
שום סיני
שום סתווי
שום עקרון
שום קולמן
שום שחור
שושן צחור
שחורן חלק
שחליים גבוהים
שחליים שרועים
שיזף שעיר
שלהבית הגלגל
שלהבית צהובת-עלים
שלשון מישל
שמשונית הטיפין
שקד ערבי
שקד קטן-עלים
שרוכנית ארץ-ישראלית
שרוכנית החוף
שרשר רב-שנתי
תורמוס צהוב
תלת-חוד מבריק
תלת-מלען ארוך
תלתן דגול
תלתן ישראלי
תלתן סלמוני
תלתן צר-עלים