משפחת הזיפניים   Boraginaceae

משפחת הזיפניים כוללת צמחים חד שנתיים עשבוניים, שיחים ובני שיח רב שנתיים הנפוצים באזור הממוזג והטרופי. רבים מהם נפוצים באזור הים התיכון ובאסיה באזורים החמים. כמו כן כוללת המשפחה מעט מטפסים ועצים הנפוצים בעיקר באזור הטרופי. למעשה, ניתן למצוא נציגים מהמשפחה הגדלים מגובה פני הים ועד לרום של 4000 מטר. סימן ההיכר של הצמחים הוא שלרובם שערות או זיפים קשים על מרבית חלקי הצמח בעוד שמספר המינים חסרי הכסות הוא מועט.
זו אינה משפחה גדולה במיוחד. היא מונה כ154 סוגים ו2500 מינים. בארץ מוכרים בין צמחי הבר כ-23 סוגים הכוללים כ-74 מינים ומעט מינים בגינון. אין במשפחה זאת צמחים שהם בעלי ערך כלכלי רב לאדם. באזור הטרופי מספקים אחדים מהעצים עצה לבנייה ופירות למאכל.
העלים לרוב פשוטים תמימים מאורכים, ערוכים לסירוגין על הגבעול או נגדיים. לאחדים סידור עלים בדור על חלק מהגבעול או על כולו.
הפרחים נכונים, בודדים דו מיניים, לרוב מסודרים בתפרחת חד בדית. הגביע בן 5-4 אונות, מפורד או מאוחה עטור לרוב בשיכים או שער ואינו נשיר. מספר עלי הכותרת גם הוא בין 5-4, הכותרת גלגלית, דמוית מסמר, פעמון או דמוית צינור, צבעה יכול להיות במינים השונים לבן, קרם צהוב, כחול סגול ואדום ורוד. יש מינים כמו עכנאי שצבע הכותרת משתנה לאחר האבקת הפרח.
האבקנים מספרם 5-4, לרוב מאוחה זיר האבקן בכותרת בעוד המאבקים חופשיים.
העלי מצוי לרוב במרכז הפרח לעיתים עמוד העלי ארוך ומופשל. השחלה עילית בת שתי מגורות. כל מגורה מחולקת למחיצה מדומה ויוצרת מעין ארבע מגורות. טבעת מקיפה את בסיס השחלה, ממנה מופרש צוף. על כן נמשכים לפרחים חרקים והם מאובקים על ידם. השחלה בעלת שני שחלילים המופרדים ע"י מחיצה. לאחר ההפריה מתפתח הפרי שהוא לרוב אגוזית בת 4-1 זרעים. יש מינים שפרותיהם נראים כמו בית גלעין.
מיון המשפחה: מחקרים מולקולאריים שנערכו בשנים אחרונות, הביאו לשינויים במיון שהיה נהוג בעבר. כיום מקובל למיין את הזיפניים לשש בנות משפחה.
Codonideae .1 בת משפחה זו כוללת את הסוג קודון שהוא עשב חד שנתי קוצני הגדל בדרום אפריקה ונמיביה ובארץ אין לה נציגים. הקודון, השתייך עד לאחרונה ל- Hydrophyllaceae
2. Wellstedioideae גם בת משפחה זו נפוצה בעיקר בצפון מזרח אפריקה ובדרומה. אחדים מהסוגים שבה מאופיינים בארבע עלי גביע וארבעה אבקנים.
3.Cordioideae לבת משפחה זו נציגים רבים בדרום אמריקה. לצמחים אלה שונות מורפולוגית רבה, וביניהם מצויים שיחים מטפסים וגם עצים. בארץ מיוצגת בת המשפחה ע"י העץ ערף Cordia, הגדל בנאות המדבר במדבר יהודה ובאזור ים המלח.
4. Ehretioideae אחדים מהמינים המיוצגים בבת משפחה זו גדלים בעולם החדש, אך רובם מצויים באזור הטרופי באסיה באפריקה ובאוסטרליה. מאופיינים בהיותם בעלי 5 עלי עטיף. לבת משפחה זו אין נציגים בארץ.
5. Heliotropioideae לבת משפחה זו נציג מוכר בארץ והוא הסוג עוקץ העקרב הנפוץ ברוב אזורי הארץ. מאפייני בת משפחה זו הוא עמוד תפרחת עקרבית וכותרת דמויית מסמר בתרבות מגודל בגינות הנוי עוקץ עקרב שיחני.
6. Boraginoideae יותר ממחצית המינים כלולים בבת משפחה זו. בארץ גדלים כמה סוגים המשתייכים לה כמו : עכנאי, סינפיטון, סמקן, ארנבית, ברונריה ועוד. מהם צמחים חד שנתיים ואחרים רב שנתיים, הנפוצים ברוב בתי הגידול בארץ. פרחיהם משמשים מקור לאיסוף צוף ואבקה ע"י דבורת הדבש.
מינים אחדים משמשים מקור להפקת צבע. לדוגמה: מאלקנת הצבעים מפיקים צבע אדום המשמש לצביעת אריגים.
כמה מינים הם צמחים נאכלים לדוגמה Borago . עלי הצמח אכילים ומשמשים להכנת סלט ומתכונים אחרים.
כמה מינים מגודלים כצמחי גינון נפוצים לדוגמה: מיני זיכריני, סינפיטון, עוקץ עקרב, ומיני עכנאי. בשנים האחרונות הוכנס לגינות הנוי עכנאי הדור התופס מקום חשוב במתן צבע כחול בגן. צמח זה הוא אנדמי לאי מדרה. הוא צמח צוף המסתפק במעט מים.
כתבה ערגה אלוני


חזרה למשפחות הצמחים

נמצאו 72 צמחים ששייכים למשפחת הזיפניים
אלקנה מזרחית
אלקנה סמורה
אלקנת הגליל
אלקנת הצבעים
ארנבית הצבעים
ארנבית זיפנית
ארנבית צרת-עלים
ארנבית שרועה
בטנונית שעירה
בר-עכנאי שיחני
גופנן המדבר
גלעינון החוף
גלעינית השדה
גלעינית זעירת-פרחים
גלעינית עבת-עוקץ
דונגית ארץ-ישראלית
הורמוצקיה מגובבת
הילל חרמוני
הילל מקומט
הילל קטן
זכריני זקוף-עוקצים
זכריני הביצות
זכריני מאונקל
זכריני מופשל
זכריני מסועף
חספסת שרועה
לפית סיני
לפית שיכנית
לשון-כלב הררית
לשון-כלב כרתית
לשון-פר איטלקית
לשון-פר מדברית
לשון-פר מזרחית
לשון-פר מצויה
לשון-פר מצרית
לשון-פר סמורה
לשון-שור נגבית
מגסטומה זעירה
מציץ סורי
נוניאה כרסנית
נוניאה נאה
נוניאה פלשתית
נוניאה קהה
סומקן דוקרני
סומקן המשי
סומקן חרמוני
סומקן מעוצה
סומקן ענקי
סינפיטון ארץ-ישראלי
עוקץ-עקרב אירופי
עוקץ-עקרב אפור
עוקץ-עקרב ארם-צובא
עוקץ-עקרב ביצני
עוקץ-עקרב בשרני
עוקץ-עקרב גלוני
עוקץ-עקרב ים-המלח
עוקץ-עקרב מדברי
עוקץ-עקרב עגול-עלים
עוקץ-עקרב צהוב
עוקץ-עקרב ריחני
עוקץ-עקרב שעיר
עוקץ-עקרב שרוע
עכנאי זיפני
עכנאי יהודה
עכנאי מגובב
עכנאי נאה
עכנאי שרוע
צמרורה אפריקנית
צמרורת אהרנברג
צמרורת בואסיה
רושליה דו-זרעית
תכלתן מזרחי


גינון חסכוני במים