אורתוטריכום הסלעים

הדפסה
  Orthotrichum rupestre שם מדעי
  Rock Bristle-moss Common name
טחבי עלים (מערכת)
Bryophyta
משפחה
חסר עלי כותרת מס' עלי כותרת
פשוט צורת העלה
תמים שפת העלה
קרקעות כבדות בית גידול
עגול צורת הגבעול
טחבים צורת חיים
גולן, חרמון, תפוצה בארץ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
עונת הפריחה

אורתוטריכום  הסלעים
צילום: © דרור מלמד   חרמון , 6-2019
© כל הזכויות שמורות לצלמים ולאתר צמח השדה.

תמונות נוספות:

מידע נוסף

להבנת מושגי היסוד בטחבים ומחזור חייהם מומלץ לקרוא את ה"מבוא לסיסטמטיקה של טחבים"

אורתוטריכום הסלעים הוא טחב-עלים אקרוקרפי (acrocarpous, טחב שבו מתפתחים המנבגים בקצה גבעולי הגמטופיט), המשתייך למשפחת Orthotrichaceae. הוא היחיד מבין מיני הסוג המצויים בישראל הגדל על סלעים ורק לעתים רחוקות ניתן למצאו נאחז בגזעי עצים כשאר מיני הסוג, מכאן שם המין (שאינו רשמי. גם השם המדעי, rupestre, מלטינית: "של סלעים"). הגמטופיט בינוני בגודלו, גובהו עד 3 סנטימטרים, יוצר גושים קטנים, ירוקים-זיתניים עד חומים-מאדימים, נושא מנבגים מרובים. הגבעולים מסועפים. העלים היבשים זקופים וצמודים לגבעול, בהירטבם הם נפרשים ומתפשקים. הטרפים איזמלניים-ביצניים, מתחדדים, שוליהם תמימים, גלולים מטה. עורק האמצע (costa)  נמשך כמעט עד לקצה הטרף, מאדים. אברי המין, הארכוגניה הנקביות והאנתרידיה הזכריים, ערוכים על אותו פרט (מערך מעין "חד-ביתי", autoicous), כשהם מסודרים זה בצד זה על גבעולון משותף (מערך הקרוי: gonioautoicous). המנבג סטגוקרפי (stegocarpous, מיוונית: stego  - "גג", "מכסה", carpos - "פרי"), נפתח במכסה וכך מתאפשר שחרור הנבגים. קופסית המנבג (capsule) סגלגלה-ביצנית, חומה-בהירה, זקופה, אינה מוצרת מתחת לפי-המנבג. בחציה העליון, לאורכה, עוברות 8 צלעות. היא נישאת על זיף (seta) קצרצר, אורכו אינו עולה על מילימטר אחד ולפיכך בולטת הקופסית אך מעט מעל פני העלווה, או שהיא שקועה בינות לעלים. המצנפת (calyptra) גלדנית, חרוטית-מוארכת, שעירה (רמת השעירות משתנית בפרטים שונים), מכסה לגמרי את קופסית המנבג, קצה המצנפת מחודד. המצנפת היא שארית הפלואידית מרקמת הארכגון, המכילה את תא הביצה, אותה מבקע זיף המנבג הדיפלואידי ונושאה בקצהו, תוך התפתחותו, עד לנשירתה. עם ההבשלה, נושרת המצנפת מבלי שהיא נבקעת (מצנפת "צנופה", mitrate, להבדיל ממצנפת "כבונה", cucullate, הנבקעת בסדק יחיד) וחושפת מכסה מנבג (operculum) קמור ובראשו מקור, הנפתח ונושר לפני שחרור הנבגים. אלה מופצים דרך פי-מנבג (peristome) כפול, שבו שתי טבעות שיניים כל אחת. בטבעת החיצונית, ה-exostome,  שש-עשרה שיניים חומות-בהירות, מאוחות לשמונה זוגות בקופסית הצעירה, נותרות זקופות בהתייבש הטחב. בטבעת הפנימית, ה-endostome, שמונה שיניים עדינות מאוד שאינן מפותחות, שבורות או חסרות בקופסית הבשלה.
תקופת הצמיחה של אורתוטריכום הסלעים  נמשכת מהסתיו (נובמבר) ועד לאביב (אפריל), המנבגים מופיעים בחודש פברואר, והם מבשילים עד חודש יוני.
אורתוטריכום הסלעים נדיר בישראל, אך לעתים מרובה במקום הימצאו. הוא גדל בגולן ובחרמון בגובה שמעל 850 מטרים. תפוצתו העולמית קוסמופוליטית והוא נפוץ באזורים רבים בעולם.
אורתוטריכום הסלעים תואר בשנת 1816, על-ידי הבריולוג (חוקר הטחבים) השוויצרי שלייכר (Johann Christoph Schleicher, 1768-1834). תיאורו הובא בנספח לספרו הבסיסי של הדוויג (Johann Hedwig, 1730-1799), Species Muscorum Frondosorum ("מיני טחבי העלים"), שערך הבריולוג הגרמני שוואגריכן (Christian Friedrich Schwägrichen, 1775-1853).
שם הסוג, Orthotrichum, מיוונית: ortho - "ישר", trichos - "שערה", מאזכר את השערות הזקופות שעל פני המצנפת ברוב מיני הסוג, כמו גם באורתוטריכום הסלעים.
בסוג אורתוטריכום 85 מינים, 5 מהם נאספו בישראל.

כתב: דרור מלמד


מקורות מידע 
גינון חסכוני בצמחי בר