אורתוטריכום גביעוני תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Orthotrichum  cupulatum