אורתוטריכום גביעוני תמונה קודמת  © Photo: Dror Melamed  
 
Orthotrichum  cupulatum