ביקיית החולה

הדפסה
  Vicia hulensis שם מדעי
קטניות
Fabaceae
משפחה
5 מס' עלי כותרת
מנוצה צורת העלה
תמים שפת העלה
קרקעות כבדות בית גידול
עגול צורת הגבעול
חד-שנתי צורת חיים
גולן, עמק ירדן עליון, תפוצה בארץ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
עונת הפריחה

ביקיית  החולה
צילום: © שרה גולד   שלולית צורימן גולן, 4-2014
© כל הזכויות שמורות לצלמים ולאתר צמח השדה.

תמונות נוספות:

מידע נוסף

ביקיית החולה היא עשב חד-שנתי, שעיר במקצת, משתרע חלקית. בעל גבעולים מעטים ומסועפים. אורכם 50-30 ס"מ. העלה מורכב-מנוצה, ובו 4-2 זוגות עלעלים ושני עלי לוואי, ומסתיים בקנוקנת מסועפת. אורכו עד 3 ס"מ.
עלי הלוואי קצרים (עד 3 מ"מ), מחולקים ל-2 אונות – ארוכה וקצרה (דמויי מחצית חץ). העלעלים צרים ומאורכים, אורכם 2-1 ס"מ ורוחבם 0.6-0.2 ס"מ. קצה העלעל קהה לעתים, או מסתיים בחוד או בשלושה חודים.
התפרחת בת 2 פרחים בדרך-כלל. עוקץ התפרחת שווה באורכו לאורך העלה המלווה אותה. אורך הפרח 8-7 מ"מ.
הגביע קרח, אורכו 3-2 מ"מ. שיני הגביע ביציות, בלתי שוות במקצת, אורכן כאורך הגביע או מעט יותר. אורך הכותרת פי 3-2 מאורך הגביע, צבעה קרם עד כחול-לילך בהיר. עמוד העלי שעיר במקצת בקצהו.
התרמיל נטוי כלפי מטה, מוארך ומזכיר בצורתו מקבילית. הוא קרח ופחוס, ובו 4-2 זרעים,  מידותיו כ-0.62 X  ס"מ. 
ביקיית החולה היא צמח מזרח ים-תיכוני נדיר הגדל על קרקע בזלתית לחה בבקעת החולה ובגולן.
כתבה ליאורה קרת


הסוג ביקיה
פרח פרפרני טיפוסי, ועלה מנוצה ובקצהו קנוקנת – הרי זו לרוב ביקיה (או לפעמים גם אפון או טופח או עדשה). ליתר בטחון נבדוק תכונות נוספות, המבדילות ביקיה מסוגים דומים: לעלה הביקיה יש בבסיסו זוג עלי-לוואי, קטנים מן העלעלים. במינים רבים יש צופנים על עלי-הלואי או על עלי הגביע. משערים שהצוף המופרש מהם, המושך נמלים, מסייע בכך שהנמלים מגינות על הצמח בפני זחלי פרפרים העלולים לאוכלו. הפרי סרגלי, אורכו לפחות כפול מרוחבו. עמוד העלי כפוף וראשו שעיר. זה סוג נפוץ, עם 150 מינים בעולם, 24 מינים בארץ. שמו נזכר כבר בתלמוד הירושלמי ובתוספתא, והוא דומה לשם המדעי. הניקוד של האות הראשונה נקבע בחיריק, בעקבות השם המדעי, אך בקהל החקלאים מקובל לבטאו בפתח. מינים אחדים תורבתו, בראשם הפול, שהוא מין בסוג ביקיה, וכן הכרשינה, ומינים אחדים משמשים כמספוא מזין לבהמות. הפריחה חלה באביב. בסיס הגביע מעוגל או מגובנן, ונאגר בו צוף. בפרח 10 אבקנים, זיריהם של 9 מהם מאוחים לצינור ששפתו העליונה מלוכסנת. ההאבקה היא מטיפוס "משחת השיניים": כל נגיעה של חרק בפרח גורמת לגושיש אבקה לצאת מבעד לסדק בראש הסירה (עלי הכותרת הפנימיים) ולדבוק בבטן החרק, ובביקור הבא יצא שוב גושיש נוסף. האבקנים מבשילים לפני העלי, מה שמגדיל את הסיכוי להאבקה הדדית, אך יש גם עונת חפיפה, ואז שכיחה האבקה עצמית. עמוד העלי שעיר. הפרי תרמיל מוארך ופחוס. קשוותיו מסתלסלות בהתייבשן ונפתחות ב"פיצוץ", הזורה את הזרעים למרחק קטן. מספר הכרומוזומים 10, 12 או 14 או מכפלה של אלה. במינים רבים מופיעים בצמח שני מיני פירות: פרי רגיל הנישא בראשי ענפים, ופרי אחר המבשיל מתחת לפני הקרקע. בכל חלקי הצמח, ובעיקר בזרעים, יש לעתים רעלים הפוגעים בחרקים, אך אינם גורמים נזק ליונקים, לאדם ולבהמתו. תפוצתו העולמית של הסוג מרוכזת בעיקר סביב הים התיכון, במזרח התיכון ובדרום אירופה.

 

כתב מייק לבנה


מקורות מידע


 
גינון חסכוני בצמחי בר