אגרוסטמה עדינה

הדפסה
  Agrostemma gracile שם מדעי
צפורניים
Caryophyllaceae
משפחה
5 מס' עלי כותרת
פשוט צורת העלה
תמים שפת העלה
חברות שיחים (בתה וגריגה) בית גידול
עגול צורת הגבעול
חד-שנתי צורת חיים
גולן, שפלה, תפוצה בארץ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
עונת הפריחה
בסכנת הכחדה

אגרוסטמה עדינה
צילום: © אלי ליבנה   הגן של עתי נתיב הל"ה, אפריל
© כל הזכויות שמורות לצלמים ולאתר צמח השדה.

תמונות נוספות:

מידע נוסף

אגרוסטמה עדינה היא צמח חד־שנתי זקוף, שעיר. העלים נגדיים, סרגליים, שוליהם תמימים, ואין להם עלי לוואי.
אגרוסטמה עדינה פורחת באביב. הכותרת נאה, ורודה. 5 עלי הכותרת קטומים עד מפורצים קלות בראשם. לאורכו של כל עלה כותרת נמשכים 3–4 עורקים כהים, הנעשים דקים לקראת ראשם ומופסקים־מנוקדים לקראת בסיסם. הגביע בן 5 עלים, המסתיימים בשיניים ארוכות. אין חפים סביב הגביע.
אגרוסטמה עדינה נדירה ביותר בארץ, על סף הכחדה. גדלה במקוטע בגולן, באדום, בפלשת. תפוצתה העולמית משתרעת בארצות שבמזרחו של הים התיכון.

כתב מייק לבנה


מקורות מידע 
גינון חסכוני בצמחי בר