אגרוסטמה עדינה , 4-2011 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Noam avitsel  
 
Agrostemma gracile