אגרוסטמה עדינה תמונה הבאה  © Photo: Eli Livne  
 
Agrostemma gracile