אגרוסטמה עדינה היא צמח חד־שנתי זקוף, שעיר. העלים נגדיים, סרגליים, שוליהם תמימים, ואין להם עלי לוואי.
אגרוסטמה עדינה פורחת באביב. הכותרת נאה, ורודה. 5 עלי הכותרת קטומים עד מפורצים קלות בראשם. לאורכו של כל עלה כותרת נמשכים 3–4 עורקים כהים, הנעשים דקים לקראת ראשם ומופסקים־מנוקדים לקראת בסיסם. הגביע בן 5 עלים, המסתיימים בשיניים ארוכות. אין חפים סביב הגביע.
אגרוסטמה עדינה נדירה ביותר בארץ, על סף הכחדה. גדלה במקוטע בגולן, באדום, בפלשת. תפוצתה העולמית משתרעת בארצות שבמזרחו של הים התיכון.

כתב מייק לבנה


עודכן