משפחת הארכוביתיים   Polygonaceae

משפחה קוסמופוליטית הכוללת עשבים חד ודו שנתיים, שיחים ובני שיח, מטפסים ועצים בודדים. יש בה כ-30 סוגים ו-1200 מינים, הנפוצים באזור הממוזג, מעטים מהם באזור הטרופי ואחרים באזורים הסובטרופי עד לשולי המדבר. בארץ מיוצגת המשפחה ע"י 7 סוגים מהם מטפסים וצמחי תרבות המצויים בגינות הנוי.
גבעולי הצמחים אינם אחידים. מינים אחדים כמו ארכובית יש גבעולים מטיפוס רותמי דקים ושרועים. מינים אחרים הם קשיחים וזקופים. העלים פשוטים מסורגים על הגבעול או נגדיים, בעלי פטוטרת או יושבים. לאחדים מהמינים המשתייכים לבת המשפחה Polygonoideae יש בבסיס העלה, עלה לוואי מאוחה לנדן הקרוי שופר. העלים ויתר חלקי הצמח לרוב חלקים. במינים רבים נושרים העלים והגבעול הוא החלק המטמיע.
הפרחים חד או דו מיניים מסודרים בתפרחת שהיא אשכול שיבולת או קרקפת. לרוב הפרחים קטנים בעלי חפים מאוחים לנדן הקרוי שוֹפָרית. הכותרת צבעה ירוק או צהוב, או לבן או ורוד בת 6-3 עלים. האבקנים מספרם 2 או 9-6. הזירים קצרים והמאבקים בעלי שתי לשכות. השחלה עילית בת מגורה אחת וביצית אחת. עמוד העלי חופשי בעל 4-2 צלקות. הפרי חד אגוזית.
המשפחה נחלקת לשתי בנות משפחה:
Eriogonoideae . 1 רוב המינים בבת משפחה זו גדלים בארה"ב, ובצפון מכסיקו ואין לה נציגות בארץ.
Polygonoideae .2 על בת משפחה זו נמנים המינים השונים הגדלים בארץ. היא כוללת עצים של האזור הטרופי, שיחים ובני שיח כמו לדוגמה שבטוט וגפוף החרמון. מטפסים לדוגמה ארכובית בוכרית שמוצאה מבוכרה ואירן, ואנטיגון דק-עוקצים שמוצאו מכסיקו שהם צמחי תרבות. צמחים עשבוניים אחרים הם לדוגמה ריבס הגדל במכתש רמון ובחרמון ולו שושנת עלים מרהיבה ותפרחת זקופה וגבוהה. מיני חומעה, וארכובית אשר שני מינים שלה ארכובית החוף וארכובית צמירה הם מינים אדומים הנמצאים על סף הכחדה.
ערך כלכלי: למשפחה אין ערך כלכלי מיוחד. הריבס מוכר כצמח רפואה בתרבות הסינית. באירופה וארה"ב הוא ידוע כצמח מאכל שאת פטוטרות העלים וצירי העלה מבשלים בסוכר ומכינים מהם מילוי לעוגות. מצמחים אחדים לדוגמה מארכובית, מכינים משחות לריכוך העור. כמה מינים הוכנסו לגינון כמו ארכובית קרקפתית שהיא צמח שרוע בעל תפרחות ורודות ועלווה חומה אדומה, וכן המטפסים שהוזכרו.
ארכובית בוכרית הפכה בשנים אחרונות באירופה, לצמח פולש והיא נצפתה גם בארץ בבר במספר מקומות.

כתבה ערגה אלוני

חזרה למשפחות הצמחים

נמצאו 40 צמחים ששייכים למשפחת הארכוביתיים
אמיך קוצני
ארכובית ארץ-ישראלית
ארכובית הארזים
ארכובית החוף
ארכובית הכתמים
ארכובית הלבנון
ארכובית הציפורים
ארכובית הררית
ארכובית ורודה
ארכובית זיפנית
ארכובית חד-שנתית
ארכובית חרמונית
ארכובית מחודדת
ארכובית משונשנת
ארכובית סנגלית
ארכובית צמירה
ארכובית צפופה
ארכובית צרת-עלים
ארכובית שבטבטית
גפוף החרמון
גפוף קוצני
חומעה ורודה
חומעה יפה
חומעה מגובבת
חומעה מגויידת
חומעה מסולסלת
חומעה משולחפת
חומעה משוננת
חומעה עטויה
חומעת האווירון
חומעת החוף
חומעת החורש
חומעת הפקעת
חומעת נפאל
חומעת ראש-הסוס
פגופירון תרבותי
פלופיה חבלבלית
ריבס המדבר
ריבס חרמוני
שבטוט מצויץ


גינון חסכוני במים