קחוון פלישתי

הדפסה
  Anthemis phlistea שם מדעי
קחוואן שם ערבי
מורכבים
Asteraceae
משפחה
מאוחה מס' עלי כותרת
מנוצה צורת העלה
מפורץ שפת העלה
קרקעות קלות בית גידול
עגול צורת הגבעול
חד-שנתי צורת חיים
חוף הים התיכון, תפוצה בארץ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
עונת הפריחה
בסכנת הכחדה

קחוון פלישתי
צילום: © שרה גולד   ניר עם, 24-2-10
© כל הזכויות שמורות לצלמים ולאתר צמח השדה.

תמונות נוספות:

מידע נוסף

התפרחת גדולה מעט מגודל הסטנדרטי של קחוונים.
סימני שדה: הצמח דומה לקחוון החוף אבל שונה בעליו  שהינם גזורים מנוצים לאונות דקיקות


תיאור הצמח מופיע בספר האדום  השני עמוד 862


מקורות מידע 
גינון חסכוני בצמחי בר