קחוון החוף

הדפסה
  Anthemis leucanthemifolia שם מדעי
  coast Chamomile Common name
קַחְוַואן, אוקחוואן אסאחיל שם ערבי
  اقحوان الساحل أللّغة آلعربيّة
מורכבים
Asteraceae
משפחה
מאוחה מס' עלי כותרת
פשוט צורת העלה
משונן שפת העלה
חוף הים בית גידול
עגול צורת הגבעול
חד-שנתי צורת חיים
חוף הים התיכון, שרון, תפוצה בארץ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
עונת הפריחה

קחוון החוף
צילום: © שרה גולד   שמורת חוף השרון, אפריל
© כל הזכויות שמורות לצלמים ולאתר צמח השדה.

תמונות נוספות:

מידע נוסף

קחוון החוף הוא צמח חד-שנתי מסועף, זקוף בדרך-כלל, גובהו 20 ס"מ. לעיתים, כשהוא גדל סמוך מאוד לים, הוא שרוע על החול. הוא נבדל מיתר מיני הקחוון שבארץ בעליו, שהם בשרניים וצורתם כמשולש צר, מחודד בבסיסו ומורחב ומשונן בקצהו.
קחוון החוף פורח בחודשים פברואר–מאי. פרחיו אופייניים למשפחת המורכבים ולסוג קחוון (ר' להלן).
קחוון החוף הוא צמח אנדמי ללבאנט, גדל אך ורק בחוף של ישראל ודרום לבנון, ולא בשום מקום אחר בעולם. הוא משגשג במיוחד בחגורת הרסס, כלומר ברצועת-החוף הסמוכה ממש לים, והסובלת מרסס טיפות מלוחות הנישאות ברוח מהים. עליו הבשרניים מהווים אמצעי להסתגלות לתנאים קשים אלה. בבית-גידולו הוא מהווה לעיתי צמח שולט, הגדל במרבדים צפופים ונרחבים.

הסוג קחוון כולל 200 מינים, בארץ 20–25. רוב המינים בארץ הם חד-שנתיים ריחניים, מסועפים, זקופים, עליהם גזורים. תכופות גדלים פרטים רבים יחד בכתמים או במרבדים של אוכלוסיות צפופות. הרבה מן המינים הם אנדמיים.
פרחיו אופייניים למשפחת המורכבים: ה"פרח" שלו אינו אלא תפרחת, כלומר קבוצה של פרחים זעירים רבים המקובצים יחד לקרקפת. פרחים אלה הם משני טיפוסים שונים: בחוץ פרחים לשוניים לבנים; ובפנים פרחים צינוריים צהובים. כל קבוצת-הפרחים הזאת, הכוללת עשרות עד מאות פרחים, נראית כפרח בודד, לכאורה עם עלי כותרת לבנים ואבקנים צהובים, והיא נקראת קרקפת.
בסוג קחוון קרקפות-הפריחה של כל פרט רבות, נישאות על עוקצים. מעטפת הקרקפת צורתה חרוטית או חצי-כדורית, והיא עשויה הרבה קשקשים רעופים הדוקים, שפתם קרומית. מצעית הקרקפת נושאת לרוב חפים, שאורכם כאורך הפרחים או יותר. קוטר קרקפת פתוחה 20–25 מ"מ. פרחי המרכז צהובים, סימטריים, צינוריים, צינורם פחוס, והם שסועים בראשם ל-5 אונות או שיניים. הם דו-מיניים, פוריים, יוצאים מחיקי חפים, ערוכים בדורים אחדים. הפריחה מתקדמת עם הזמן מהדור החיצוני פנימה. צורתם הכללית במבט מלמעלה צלחתית עד קעורה בצעירותם, קמורה עד כדורית כשנפתחים כל פרחיהם. פרחי ההיקף לבנים, בלתי-סימטריים, לשוניים, קצה הלשון שסוע ל-3 אונות או שיניים. הם נקביים, לעיתים עקרים, ערוכים בדור אחד או שניים. מתכופפים אחורה בלילה או בסגריר. גלולים כצינור בצעירותם. לעיתים רחוקות (במינים הרב-שנתיים) חסרים כליל פרחים לשוניים. הפרי הוא זרעון חסר ציצית, בראשו נזר או אוזנית. בניסויים נמצאה תופעה של אי-סבילות עצמית בתוך הקרקפת בין כל פרחיה. מספר הכרומוזומים 2n=18. אין בני-כלאיים בין המינים.
השם קחוון מקורו בערבית (לא לבלבל עם כוכבן, שהוא סוג אחר של צמחים באותה משפחה, ואשר שמו נובע מדמיונם של פירותיו לכוכב). מינים אחדים משמשים לרפואה, בדומה לבבונג. נוסף על צמחי הבר מגדלים בארץ גם מינים מיובאים לנוי.

כתב מייק לבנה


מקורות מידע

מידע גנני
צריכת מים לאחר התבססותו נדרשת לו תוספת השקיה של 100 ליטר למ"ר או 100 קוב לדונם בשנה באזורים שבהם יש לפחות 250 מ"מ גשם בשנה.
אזורים                                     שפלה, חוף,
צורת חיים                                עשבוני
קצב צמיחה                             מהיר
גובה (מ')                                0.20     
קוטר (מ')                                0.40
איברים דקורטיביים                פרחים, עלים
שימוש מומלץ                        כיסוי
עמידות לתנאי קרקע קשים שטחיות, חוליות ומלוחות,רגיש לחוסר ניקוז
תנאי הארה                           
 שמש
מידע גנני נוסף                     מופע עונתי, לעתים מופיע בצדי כבישים (עם חול ים) כתבו יואב גרטמן ואביגיל הלר, מתוך חוברת בהוצאת שה"מ, משרד החקלאות


 
גינון חסכוני בצמחי בר