התפרחת גדולה מעט מגודל הסטנדרטי של קחוונים.
סימני שדה: הצמח דומה לקחוון החוף אבל שונה בעליו  שהינם גזורים מנוצים לאונות דקיקות


תיאור הצמח מופיע בספר האדום  השני עמוד 862


עודכן