שלהבית הגלגל

הדפסה
  Phlomis pungens שם מדעי
שפתניים
Lamiaceae
משפחה
מאוחה מס' עלי כותרת
פשוט צורת העלה
תמים שפת העלה
קרקעות כבדות בית גידול
מרובע צורת הגבעול
עשבוני רב-שנתי צורת חיים
גולן, גליל, עמקים, כרמל, הרי שומרון, הרי יהודה, נגב צפוני, תפוצה בארץ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
עונת הפריחה
בסכנת הכחדה

שלהבית הגלגל
צילום: © צפריר פינסקי   הר יבנאל -רמת סירין , 4-2017
© כל הזכויות שמורות לצלמים ולאתר צמח השדה.

תמונות נוספות:

מידע נוסף

שלהבית הגלגל היא עשב רב-שנתי, גבעוליו זקופים, בגובה 30-60 ס"מ. הוא מכוסה שערות כוכביות קצרות ומעט שערות פשוטות. העלים פשוטים – 1.5-3X6-10 ס"מ – אליפסיים-מאורכים, שפתם חרוקה עד תמימה, מחורצים בצידם העליון ובעלי עורקים בולטים בצידם התחתון. צבעם ירוק-זית. העלים תחתונים ארוכים בהרבה מהעליונים, ובעלי פטוטרות ארוכות. העלים המלווים את התפרחת ארוכים בהרבה מדורי הפרחים. 
הפרחים יושבים כמעט, ערוכים בצפיפות בדורים מדומים המרוחקים מעט זה מזה. כל דור מלווה במספר חפים דמויי מרצע, שעירים מעט, אורכם כאורך הגביע או מעט יותר. הגביע מחורץ, אורכו כ-10 מ"מ, שיניו דמויות מרצע. אורכן כמחצית אורכו של צינור הגביע. הכותרת דו-שפתנית, צבעה לילך, אורכה פי 11/2 מאורך הגביע. צינור הכותרת אינו בולט מתוך צינור הגביע. בתוך צינור הכותרת – טבעת שערות. השפה העליונה דמוית כובע, מכוסה שערות קצרות וצפופות. השפה התחתונה שטוחה, אונתה המרכזית רבה בהרבה משתי הצדדיות. אבקנים 4, חבויים מתחת לשפה העליונה. הזוג הקדמי ארוך מהזוג האחורי. הפרי – מפרדת בת 4 פרודות הנשארות חבויות בתוך הגביע בעת התפוצה. ההאבקה מותאמת לחרקים גדולים, בעיקר דבורים, הנוחתים על השפה התחתונה ומתקדמים משם אל תוך לוע הכותרת, שבבסיסו מופרש צוף. תוך-כדי כך נוגע גבו של המאביק במאבקים או בצלקת, בהתאם לשלב ההבשלה של הפרח. טבעת השערות שבתוך צינור הכותרת מונעת מחרקים קטנים מלהגיע את הצוף מבלי לתרום להאבקה.
שלהבית הגלגל גדלה כעשב רע בשדות ומטעים על קרקעות כבדות, לעתים קרובות בזלתיות. טיפוס התפוצה שלה מזרח ימתיכוני ומערב איראנו-טורני. לאחר הבשלת הזרעים הצמח כולו ניתק מהקרקע ומתגלגל ברוח, תוך כדי הפצת הזרעים.
בסוג שלהבית כ-100 מיני שיחים, בני-שיח ועשבים רב-שנתיים בעלי פרחים גדולים הזוהרים בגוונים שונים של צהוב ברובם, ומכאן שמו העברי והלטיני. מוצא הסוג מערבות מרכז אסיה, שם גדלים רוב מיניו. בארץ גדלים 8 מיני שלהבית.
כתבה ליאורה קרת
 

מקורות מידע


 
גינון חסכוני בצמחי בר