שלהבית הגלגל תמונה הבאה  © Photo: Tsafrir Pinski  
 
Phlomis pungens