שלהבית הגלגל תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Tsafrir Pinski  
 
Phlomis pungens