דטורה אכזרית

הדפסה
  Datura ferox שם מדעי
  chinese thornapple Common name
סולניים
Solanaceae
משפחה
מאוחה מס' עלי כותרת
מחולק לאונות צורת העלה
מפורץ שפת העלה
קרקעות כבדות בית גידול
עגול צורת הגבעול
חד-שנתי צורת חיים
עמק ירדן עליון, הרי יהודה, שרון, שפלה, תפוצה בארץ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
עונת הפריחה
רעיל צמח פולש

דטורה אכזרית
צילום: © עמרם אשל   שרון, 7-2016
© כל הזכויות שמורות לצלמים ולאתר צמח השדה.

תמונות נוספות:

מידע נוסף

דטורה אכזרית היא צמח רעיל מסוכן ועשב-רע בשדות של גידולי קיץ. זהו עשבוני חד-שנתי קיצי זקוף, קירח, גדול ומסועף, דמוי שיח, גובהו מגיע עד מטר וחצי. הוא גֵר בארץ, פולש, מתפשט בשדות-שלחין. הצמח מדיף ריח בלתי נעים. העלים מסורגים, נישאים על פטוטרת ארוכה. הם גדולים, ביציים רחבים, מפורצים.
דטורה אכזרית פורחת בקיץ בפרחים לבנים–תכולים גדולים. הגביע בן 5 עלים מאוחים, עם מקצועות, צינורו ארוך (3 ס"מ), 5 שיניו קצרות. עלי הכותרת מאוחים ברוב אורכם למבנה דמוי משפך או חצוצרה. אורך הכותרת 5 ס"מ, פחות מיתר המינים בארץ. ההאבקה נעשית במולדתה על-ידי פרפרי לילה ארוכי חדק או על-ידי ציפורי קוליברי, בישראל ההאבקה עצמית בלבד. קוטר הפרי 6 ס"מ. הוא ביצי, זקוף. נפתח ב-4 קשוות. פני הפרי קוצניים, קוציו חרוטיים, אורכם 1–3 ס"מ, והם קצרים יותר בתחתית הפרי.
דטורה אכזרית אינה שכיחה ביותר בארץ (עדיין?), תפוצתה אקראית. פרט לשדות היא גדלה גם בבתי-גידול עשירים בחנקן כמו גדות נחלים מזוהמים ותעלות שופכין.
בסוג דטורה 150 מינים, בארץ 3, כולם גרים, פולשים חדשים. הסוג דטורה ידוע בפרחיו הגדולים ובחומרי הרעל שברקמותיו. העלים גדולים, שפתם גלונית או משוננת. הגביע צינורי ארוך, והוא נסדק לאורכו בהיפתח הפרח. מגדלים בעולם מיני דטורה כדי להפיק מהם תרופות לרפואה הקונבנציונלית.

כתב מייק לבנה

מקורות מידע

קישורים


 
גינון חסכוני בצמחי בר