דטורה אכזרית תמונה קודמת  © Photo: Amram Eshel  
 
Datura ferox