דטורה אכזרית תמונה הבאה  © Photo: Avner Cohen  
 
Datura ferox