קדד שעיר

הדפסה
  Astragalus hispidulus שם מדעי
קטניות
Fabaceae
משפחה
5 מס' עלי כותרת
מנוצה צורת העלה
תמים שפת העלה
מדבר בית גידול
עגול צורת הגבעול
חד-שנתי צורת חיים
מדבר יהודה ובקעת ים המלח, נגב צפוני, נגב והרי אילת, ערבה, תפוצה בארץ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
עונת הפריחה

קדד שעיר
צילום: © איתן שפירא   חולות שונרא , 3-2019
© כל הזכויות שמורות לצלמים ולאתר צמח השדה.

תמונות נוספות:

מידע נוסף

צולם בתל שחרית.  דומה  לקדד יפה
לקדד שעיר יש 1-3 (5) פרחים בתפרחת ולקדד יפה 5-15 פרחים בתפרחת.

מקורות מידע 
גינון חסכוני בצמחי בר