פיגמית פור

הדפסה
  Haplophyllum poorei שם מדעי
פיגמיים
Rutaceae
משפחה
5 מס' עלי כותרת
פשוט צורת העלה
תמים שפת העלה
מדבר בית גידול
עגול צורת הגבעול
שיח ובן-שיח צורת חיים
נגב והרי אילת, תפוצה בארץ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
עונת הפריחה
בסכנת הכחדה

פיגמית פור
צילום: © ערגה אלוני   מכתש רמון, 4-10
© כל הזכויות שמורות לצלמים ולאתר צמח השדה.

תמונות נוספות:

מידע נוסף

צמח נדיר הגדל על סלעים ובסדקיהם.

מקורות מידע

הצמח במקורות 
גינון חסכוני בצמחי בר