פיגמית פור תמונה הבאה  © Photo: Erga Aloni  
 
Haplophyllum poorei