תורמוס ספרדי

הדפסה
  Lupinus hispanicus שם מדעי
קטניות
Fabaceae
משפחה
5 מס' עלי כותרת
מחולק לאונות צורת העלה
תמים שפת העלה
קרקעות כבדות בית גידול
עגול צורת הגבעול
חד-שנתי צורת חיים
גולן, תפוצה בארץ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
עונת הפריחה

תורמוס  ספרדי
צילום: © איתן שפירא   הר אודם , 5-2015
© כל הזכויות שמורות לצלמים ולאתר צמח השדה.

תמונות נוספות:

מידע נוסף

תורמוס זה נמצא בתל אביטל ובהר אודם
זוהה בתחילה כתורמוס ספרדי ואח"כ ניתן לו השם תורמוס דו-גוני .


מקורות מידע 
גינון חסכוני בצמחי בר