תורמוס זה נמצא בתל אביטל ובהר אודם
זוהה בתחילה כתורמוס ספרדי ואח"כ ניתן לו השם תורמוס דו-גוני .


לא עודכן