ידיד-חולות מצוי

הדפסה
  Ammophila arenaria שם מדעי
  Marram Grass Common name
חַשישַת אל-רַמל שם ערבי
  جازوف أللّغة آلعربيّة
דגניים
Poaceae
משפחה
חסר עלי כותרת מס' עלי כותרת
סרגלי צורת העלה
תמים שפת העלה
קרקעות קלות בית גידול
עגול צורת הגבעול
עשבוני רב-שנתי צורת חיים
חוף הים התיכון, תפוצה בארץ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
עונת הפריחה

ידיד-חולות מצוי
צילום: © עמיקם שוב  
© כל הזכויות שמורות לצלמים ולאתר צמח השדה.

תמונות נוספות:

מידע נוסף

ידיד-חולות מצוי הוא דגני רב-שנתי מתת-משפחת הסיסניים, שפיתח הסתגלויות ייחודיות לתנאי בית-גידול של חולות נודדים. זה צמח רב-שנתי גבוה, עם קנה-שורש זוחל. ירוק כל השנה. העלים גלולים, אשונים, ראשם מחודד. קני השורש ארוכים. הוא מתפשט מקני-שורש ומשתרש מהמפרקים. עמיד לחשיפת שורשיו ברוח, וגם לכיסוי אבריו בחול, ולכן מתאים לקשירת חולות נודדים. למעשה הוא ממש תלוי בנדידת חולות המצע שלו (דיונות), ומתנוון עם עצירת החולות, שהוא גרם לה. הוא נחשב למרכיב ראשי בחברת הצומח של חולות נודדים, יחד עם גומא מגובב.
ידיד-חולות מצוי פורח בפריחה שופעת באביב, אפריל–מאי. התפרחת היא מכבד מכונס, צפוף וגלילי, דמוי שיבולת, אורכו 20 ס"מ ויותר. השיבולית גדולה, אורכה 15 מ"מ, פחוסה מצדדיה. מלעניה קצרים. השיבוליות חופות זו על זו. הצמח מייצר הרבה זרעים.
ידיד-חולות מצוי גדל בחולות נודדים בלבד, הן בחגורת הרסס והן רחוק מהים. נשתל באירופה במכוון לשם ייצוב חולות נודדים ועצירתם.
תפוצתו העולמית משתרעת בחופי הים התיכון ומערב אירופה.

כתב מייק לבנה


מקורות מידע 
גינון חסכוני בצמחי בר