ידיד-חולות מצוי הוא דגני רב-שנתי מתת-משפחת הסיסניים, שפיתח הסתגלויות ייחודיות לתנאי בית-גידול של חולות נודדים. זה צמח רב-שנתי גבוה, עם קנה-שורש זוחל. ירוק כל השנה. העלים גלולים, אשונים, ראשם מחודד. קני השורש ארוכים. הוא מתפשט מקני-שורש ומשתרש מהמפרקים. עמיד לחשיפת שורשיו ברוח, וגם לכיסוי אבריו בחול, ולכן מתאים לקשירת חולות נודדים. למעשה הוא ממש תלוי בנדידת חולות המצע שלו (דיונות), ומתנוון עם עצירת החולות, שהוא גרם לה. הוא נחשב למרכיב ראשי בחברת הצומח של חולות נודדים, יחד עם גומא מגובב.
ידיד-חולות מצוי פורח בפריחה שופעת באביב, אפריל–מאי. התפרחת היא מכבד מכונס, צפוף וגלילי, דמוי שיבולת, אורכו 20 ס"מ ויותר. השיבולית גדולה, אורכה 15 מ"מ, פחוסה מצדדיה. מלעניה קצרים. השיבוליות חופות זו על זו. הצמח מייצר הרבה זרעים.
ידיד-חולות מצוי גדל בחולות נודדים בלבד, הן בחגורת הרסס והן רחוק מהים. נשתל באירופה במכוון לשם ייצוב חולות נודדים ועצירתם.
תפוצתו העולמית משתרעת בחופי הים התיכון ומערב אירופה.

כתב מייק לבנה


עודכן