רפונטיקון זוחל

הדפסה
  Rhaponticum repens שם מדעי
מורכבים
Asteraceae
משפחה
מאוחה מס' עלי כותרת
מחולק לאונות צורת העלה
משונן שפת העלה
קרקעות כבדות בית גידול
עגול צורת הגבעול
עשבוני רב-שנתי צורת חיים
חרמון, תפוצה בארץ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
עונת הפריחה

רפונטיקון  זוחל
צילום: © איתן שפירא   חרמונית בגובה 1100 מטר, 7-2017
© כל הזכויות שמורות לצלמים ולאתר צמח השדה.

תמונות נוספות:

מידע נוסף

הצמח חדש לארץ ונמצא ע"י רן לוטן מערבית להר חרמונית בגובה 1100 מ'  
תיאור הצמח באתר כלנית.

מקורות מידע 
גינון חסכוני בצמחי בר