קדד אהרנברג

הדפסה
  Astragalus ehrenbergii שם מדעי
קטניות
Fabaceae
משפחה
5 מס' עלי כותרת
מנוצה צורת העלה
תמים שפת העלה
קרקעות כבדות בית גידול
עגול צורת הגבעול
עשבוני רב-שנתי צורת חיים
חרמון, תפוצה בארץ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
עונת הפריחה

קדד אהרנברג
צילום: © ערגה אלוני   חרמון רכבל עליון, 6-2011
© כל הזכויות שמורות לצלמים ולאתר צמח השדה.

תמונות נוספות:

מידע נוסף

בשנת 2000 ערך דורון רותם דיגום ציפורים בחרמון. הוא סייר בסמוך לרכבל התחתון והבחין בצמח לא מוכר. הוא שלח תיאור וביקש זהוי של הצמח. הצמח זוהה כקדד אהרנברג שלא היה מוכר קודם לכן בחרמון.קדד אהרנברג הוא צמח רב שנתי שונה מצמחי הקדד הכר קוציים המוכרים בחרמון. בניגוד להם זהו צמח גבוה, עשבוני, חסר קוצים, רך ונעים למגע ובעל תפרחות צהובות וגדולות הנראות למרחק.
הצמח הוא שיח המתנשא לגובה של מטר אחד ויותר. בעל ענפים ארוכים עשבוניים ולא מסועפים. הענפים קירחים, בעלי מפרקים ברורים. המרחק בין מפרק אחד לשני הוא בין 10-5 ס"מ.
העלים מנוצים, מסודרים לסרוגין על הגבעול. אורכם 15-10 ס"מ. העלעלים מסודרים נגדית לאורך ציר העלה. אורך כל עלעל הוא כ-1.5 ס"מ ורוחבו כמחצית מזה. קצה העלעל מעוגל, ועורק מודגש מחלק אותו לשני חלקים סימטריים. קצה העלה מסתיים בזוג עלעלים.
התפרחת היא אשכול הנישא על עוקץ שאורכו 7-10 ס"מ. התפרחת מתפתחת מניצן המצוי בחיק כל עלה. בטרם נפתחו הפרחים נראית התפרחת ככדור מעוגל וצמיר. עם התפתחותה, מתגלים קצות הפרחים הצהובים של דור הפרחים התחתון הנתונים בתוך גביע צמיר. כל תפרחת מכילה בין 10- 25 פרחים ואורכה כ-7 ס"מ. עם הבשלת כל הפרחים ייראה למרחק כדור צהוב זוהר הבולט ביופיו. מועד הפריחה חל בחודשים יוני-יולי.
הפרח דו מיני, מוגן ע"י 5 עלי גביע מאוחים שעירים ורכים. קצה עלה הגביע, מסתיים בשן מאורכת הבולטת מבין הפרחים. הכותרת בת 5 עלים. המפרש גדול ובולט מבין העלים האחרים. אורכו מעל ס"מ אחד ורוחבו גדול מזה. על הצבע הצהוב־ זוהר במפרש נמתחים קווים חיוורים היוצאים מבסיס העלה ומתפשקים כלפי מעלה.
הסירה צרה. מאורכת ומסתיימת בחוד כפוף כלפי מעלה. המשוטים יושבים לצדי הסירה. קציהם גם הוא פונה מעלה. מספר האבקנים 10. תשעה מהם מאוחים ואחד חופשי. העלי בעל עמוד באורך ס"מ אחד והוא מסתיים בצלקת שאינה בולטת. השחלה תחתית.
לאחר ההאבקה, משנה כל פרח את צבעו מצהוב־זוהר לחום. שולי המפרש מתקפלים פנימה ומתייבשים. במקבץ פרחים כזה ניתן לראות פרחים בעלי צבע לא זהה. כל זאת עד אשר כל הפרחים מקבלים צבע חום והם בולטים על רקע הגביע השעיר שצבעו לבן כסוף. במקבץ השיחים שבדקנו ניתן בקלות גם ממרחק, להבחין על פי צבע הפרח מיהם התפרחות שבהם החלה חניטת הפרי.
הפרי בעל עוקץ שאינו נפתח. בעל שתי קשוות ותפר גב בולט המחלק את הפרי לאורכו לשתי מגורות ומשווה לו צורת לב. בכל פרי מצויים שני זרעים מאורכים וגדולים.
במקום שבו מצאנו אותו גדלים בסמיכות כמה צמחים גדולים ובמרחק, במפוזר, עוד מספר צמחים. במקום הריכוז גילינו לא מעט צמחים צעירים, מה שמלמד שהצמח כנראה נפוץ מאותו קלון.
מבין מיני הקדד בארץ המין הדומה לו ביותר הוא קדד הקרקפות. השוני ביניהם הוא שבקדד אהרנברג התפרחות יושבות על עוקץ ארוך בעוד שבקדד הקרקפות התפרחת חסרות עוקץ.
ראוי לעקוב וללמוד על הקדד המדהים הזה ובעיקר לשמור עליו שלא ייעלם מהנוף.
כתבה: ד"ר ערגה אלוני


מקורות מידע


 
גינון חסכוני בצמחי בר