תלת-מלען ארוך

הדפסה
  Aristida sieberiana שם מדעי
דגניים
Poaceae
משפחה
חסר עלי כותרת מס' עלי כותרת
סרגלי צורת העלה
תמים שפת העלה
קרקעות קלות בית גידול
עגול צורת הגבעול
עשבוני רב-שנתי צורת חיים
שרון, תפוצה בארץ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
עונת הפריחה
בסכנת הכחדה

תלת-מלען ארוך
צילום: © דרור מלמד   שמורת בני ציון, 3-5-2011
© כל הזכויות שמורות לצלמים ולאתר צמח השדה.

תמונות נוספות:

מידע נוסף

תלת-מלען ארוך הוא דגן רב-שנתי, זקוף, שגובהו 60 - 100 ס"מ. התפרחות יושבות בקצות גבעולים ארוכים דמויי קנים. התפרחת מכבד מכונס, ישר, המתבדר מעט עם ההבשלה. השיבוליות בנות פרח אחד ובו שלושה אבקנים, מתפרקות מציר השיבולת עם ההבשלה. הגלומות אינן שוות - הגלומה העליונה ארוכה לפחות בשליש מהתחתונה. המלען בנוי מעמוד מפותל באורך כ-2 ס"מ, המתפצל לשלושה זיפים ארוכים, המגיעים לאורך של 6 - 8 ס"מ. הפריחה בחודשי האביב והקיץ.
בית הגידול של תלת-מלען ארוך הוא חולות ואדמות חול-חמרה. הוא צמח אדום – נדיר ובסכנת הכחדה בישראל (אם כי אינו בסכנת הכחדה עולמית), עקב הרס בתי הגידול שלו בידי האדם. הוא גדל בשרון ובפלשת במספר אתרים שבחלקם כבר נכחד. תפוצתו העולמית משתרעת על פני אפריקה, אסיה וחצי-האי ערב.
כתב דרור מלמד


מקורות מידע


 
גינון חסכוני בצמחי בר