תלת-מלען ארוך הוא דגן רב-שנתי, זקוף, שגובהו 60 - 100 ס"מ. התפרחות יושבות בקצות גבעולים ארוכים דמויי קנים. התפרחת מכבד מכונס, ישר, המתבדר מעט עם ההבשלה. השיבוליות בנות פרח אחד ובו שלושה אבקנים, מתפרקות מציר השיבולת עם ההבשלה. הגלומות אינן שוות - הגלומה העליונה ארוכה לפחות בשליש מהתחתונה. המלען בנוי מעמוד מפותל באורך כ-2 ס"מ, המתפצל לשלושה זיפים ארוכים, המגיעים לאורך של 6 - 8 ס"מ. הפריחה בחודשי האביב והקיץ.
בית הגידול של תלת-מלען ארוך הוא חולות ואדמות חול-חמרה. הוא צמח אדום – נדיר ובסכנת הכחדה בישראל (אם כי אינו בסכנת הכחדה עולמית), עקב הרס בתי הגידול שלו בידי האדם. הוא גדל בשרון ובפלשת במספר אתרים שבחלקם כבר נכחד. תפוצתו העולמית משתרעת על פני אפריקה, אסיה וחצי-האי ערב.
כתב דרור מלמד

לא עודכן