משפחת האזדרכתיים   Meliaceae

משפחת האזדרכתיים בסדרת הסבוננאים (Sapindales, שבה גם אלתיים, ביברשטניים, פיגמיים, ימלוחיים, סבונניים, סימרוביים ועוד 2 משפחות ללא נציגים בבר בישראל), כוללת יותר מ-45 סוגים וכ-560 מינים. קיימת מחלוקת בין החוקרים בדבר תקופת התפתחותה של המשפחה וההערכות נעות מעידן הקרטיקון התחתון (Cretaceous, לפני קרוב ל-100 מיליון שנה) לאאוקן (Eocene, לפני כ-40 מיליון שנה). מיני המשפחה נפוצים בעיקר באזורים הטרופיים, בחצי הכדור הדרומי.
המשפחה קרויה על שם הסוג אזדרכת, ששמו העברי אומץ משמו המדעי של המין הנפוץ באזורנו - Melia azedarach והופיע לראשונה במילון "ילקוט צמחים", בעריכת פ. אוירבך ומ. אזרחי (קרישבסקי), שיצא לאור על ידי ועד הלשון העברית בשנת תר"ץ (1930). השם azedarach, מקורו בשפה הפרסית:  âzâd deraxt - "עץ אציל". שם הסוג המדעי, Melia (ומכאן שם המשפחה, Meliaceae) הוא שם קדום שבו השתמש הפילוסוף היווני תיאופרסטוס (287-371 לפני הספירה, Theophrastus), תלמידו ויורשו של אריסטו, לאחד ממיני עצי המֵילה שעליו מזכירים את עלי האזדרכת.
האזדרכתיים הינם עצים, או שיחים, מכילי שרף, או מוהל צבעוני, דו-מיניים, אך לעתים  דו-ביתיים, פרחים זכריים ופרחים נקביים נישאים על פרטים שונים, או חד-ביתיים, בהם פרחים זכריים ופרחים נקביים נישאים על אותו פרט. העלים מסורגים, ערוכים כסליל לאורך הענפים, לעתים-רחוקות נגדיים. עלי-לוואי חסרים. העלים על-פי רוב מנוצים, העלעלים נגדיים, או מסורגים לאורך ציר העלה, שולי העלעלים תמימים, אונתיים, או משוננים. התפרחות בחיק עלים, דמויות-אשכול, או שיבולת, בדרך כלל בלתי-מסויימות, בהן מתפתחים הפרחים לפי סדר הופעת הניצנים על הגבעול, כך שהפרחים התחתונים והצדדיים נפתחים לפני הפרחים העליונים. הפרחים נכונים, דו-מיניים, או חד-מיניים, בהם ניכרים האיברים המנוונים מהמין האחר. הגביע קטן, דמוי-כוסית, או צינורי, בן 6-3 אונות, או שעלי-הגביע מובחנים ומפורדים. הכותרת בת 5-4 עלי-כותרת, מפורדים, או מאוחים. ההאבקה נעשית על-ידי חרקים - דבוראים ופרפראים. בפרחים 10-3 אבקנים, על-פי רוב מאוחים לצינור, עליו יושבים מאבקים בני 2- לשכות, המפזרות אבקה דרך סדקי אורך, הפונים כלפי פנים הפרח. לעתים קיים צופן דמוי דיסקה בבסיס האבקנים. השחלה עילית, עשויה 6-2 עלי-שחלה מאוחים, היוצרים מספר מגורות כמספרם, כל אחת מכילה ביצית אחת עד ביציות מרובות. מן השחלה עולה עמוד-עלי יחיד, נושא בראשו צלקת כיפתית, או דמויית-דיסקה. הפרי ענבה, הלקט, לעתים-רחוקות בית-גלעין, מכיל זרע יחיד עד זרעים מרובים.  הזרעים לעתים מכונפים, בדרך-כלל אינם מכילים אנדוספרם. העובר כפוף, או זקוף ולו 2 פסיגים. מיני אזדרכתיים אחדים נחשבים כמרכיב חשוב ומבוקש בתעשיית העץ, הידוע שבהם הוא המהגוני, המופק משלשה מינים שונים של הסוג Swietenia, הגדלים באמריקה.
בישראל נפוץ מין אחד של אזדרכתיים - איזדרכת מצויה, שמקורו בהודו-סין ואוסטרליה ומשם הובא כעץ נוי לארצות שונות והוא מתפשט כפליט תרבות, בעל פוטנציאל פלישה, כמעט בכל העולם.

כתב: דרור מלמד

מקורות:

  1. Abdulla, P. Flora of Pakistan, V. 17, Online
  2. Peng, H., Mabberley, D.J., Pannel, C.M., Edmonds, J.M. & Bartholomew,B. Flora of China, Vol. 11 p. 111, Online
  3. Pennington, T.D. (2009). Neotropical Meliaceae. In: Milliken, W., Klitgård, B. & Baracat, A. (2009 onwards), Neotropikey - Interactive key and information resources for flowering plants of the Neotropics. Kew Gardens website
  4. Stevens, P. F. (2001 onwards). Angiosperm Phylogeny Website. Version 12, July 2012
  5. Watson, L., and Dallwitz, M.J. (1992 onwards). The families of flowering plants: descriptions, illustrations, identification, and information retrieval. Version: 8th December 2015. Meliaceae Juss. Online Version

חזרה למשפחות הצמחים

נמצאו 1 צמחים ששייכים למשפחת האזדרכתיים
אזדרכת מצויה


גינון חסכוני במים